Forvaltningsdatabasen

Utvalget for Reisebyråbevilling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Reisebyråbevilling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Reisebyråbevilling
Utvalgsnummer: 13022000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet av Samferdselsdepartementet
Mandat:
Avgir uttalelser om søknader om reisebyråbevillinger førdepartementet treffer vedtak.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 8 0 2 13000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 8 6 1 6890 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 8 7 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erik Askautrud 1 214 Forhandlingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ivar Frank 1 216 Sjefskonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Buer 1 219 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Olav Foss 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Just Muus-Falck 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Overland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar Backe-Mathiesen 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mathis Berge 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Angell Bordewick 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Roald Gustav Stangenes 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Finn Hasselknippe 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Karl Sandberg 1 301 Salgssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Ystanes 1 626 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Leder Karl Solberg 1 1601 Lagmann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Thomas Olsen 1 1866 Passasjersjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Buer 1 219 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Karlsen 1 219 Passasjersjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Foss 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Mathis Berge 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Hasselknippe 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Overland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Angell Bordewick 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Just Muus-Falck 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Ystanes 1 626 Avdelingssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Thomas Olsen 1 1866 Passasjersjef Av departement 1970