FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Angell Bordewick

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Angell Bordewick fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Angell Bordewick
NSD id-nummer: 7695
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970
1981 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970