FORVALTNINGSDATABASEN

Roald Gustav Stangenes

Denne siden viser opplysninger om Roald Gustav Stangenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roald Gustav Stangenes
NSD id-nummer: 7702
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1987 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1988 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1989 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1990 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1991 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970