FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørnulf Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Bjørnulf Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørnulf Kristiansen
NSD id-nummer: 7705
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Avdelingsleder 1970
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Avdelingsleder 1970
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970
1992 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970
1993 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970