FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Walle

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Walle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Walle
NSD id-nummer: 7994
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bakeriutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Kontorsjef 1970 1970
1982 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970 1970
1983 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1984 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Kontorsjef 1970