FORVALTNINGSDATABASEN

Christian Sommerfelt

Denne siden viser opplysninger om Christian Sommerfelt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Christian Sommerfelt
NSD id-nummer: 81
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 President 1970 1970
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1970
1984 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Styreformann 1970
1985 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1970
1986 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Styreformann 1970
1987 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Styreformann 1970