FORVALTNINGSDATABASEN

Bjarne Christiansen

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Christiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Christiansen
NSD id-nummer: 8289
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Pensjonist
1980 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Leder I statsråd 217 Pensjonist
1981 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Pensjonist
1981 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Leder I statsråd 217 Pensjonist
1982 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Pensjonist 1970
1982 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Leder I statsråd 217 Pensjonist 1970