Forvaltningsdatabasen

Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn
Utvalgsnummer: 17008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 13.06.1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gir tilrådninger til departementet som grunnlag for å avgjøresøknader om redusert lønn for befal i forsvaret.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 3 0 8 0 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 3 0 4 6800 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 3 5692 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 3 3000 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 2 3535 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 2 7053 Vedkommende departement
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 2 2947
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 3 3000
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 2 3600
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 1 2000
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 1 1700
1992 Forsvarsdepartementet 4 0 1 2000
1993 Forsvarsdepartementet 4 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 4 0 1 1400
1995 Forsvarsdepartementet 4 0 1 0
1996 Forsvarsdepartementet 4 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bjarne Christiansen 1 217 Pensjonist I statsråd
1980 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd
1980 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Leder Bjarne Christiansen 1 217 Pensjonist I statsråd
1981 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd
1981 Vanlig medlem Ole Frithjof Klemsdal 1 1002 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1982 Leder Bjarne Christiansen 1 217 Pensjonist I statsråd 1970
1982 Leder Ivar A. Wendelborg 1 220 Kontreadmiral Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Guttorm Sætran 1 301 Konsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole Frithjof Klemsdal 1 1002 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole Frithjof Klemsdal 1 1002 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole Frithjof Klemsdal 1 1002 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv Stortingsr Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970