FORVALTNINGSDATABASEN

John Dale

Denne siden viser opplysninger om John Dale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Dale
NSD id-nummer: 83
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Konsulent 1970
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Konsulent 1970
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970 1970
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1970