FORVALTNINGSDATABASEN

Sigurd Lianes

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Lianes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Lianes
NSD id-nummer: 8489
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 402 Byråsjef 1970 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 402 Byråsjef 1970 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 402 Byråsjef 1970 1970
1989 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970
1990 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970 1970
1991 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970
1992 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970
1994 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Underdirektør 1970 1970
1996 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 402 Seksjonssjef 1970 1970