FORVALTNINGSDATABASEN

David Vikøren

Denne siden viser opplysninger om David Vikøren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: David Vikøren
NSD id-nummer: 85
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Administrerende Direktør
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Administrerende Direktør
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970