FORVALTNINGSDATABASEN

Anne K. Grimsrud

Denne siden viser opplysninger om Anne K. Grimsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne K. Grimsrud
NSD id-nummer: 8611
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 626 Førstesekretær 1970 1970
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 626 Førstesekretær 1970
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 626 Førstesekretær 1970
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 626 Førstesekretær 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 626 Sekretariatsleder 1970