FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Lise Jorstad

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Jorstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Jorstad
NSD id-nummer: 8785
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Universitetsbibliotekar 1970 1970
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 534 Biblioteksjef 1970
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 534 Biblioteksjef 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 534 Biblioteksjef 1970 1970