FORVALTNINGSDATABASEN

Jann Torstein Aasbak

Denne siden viser opplysninger om Jann Torstein Aasbak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jann Torstein Aasbak
NSD id-nummer: 8858
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Led. Vernepleier 1970 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ledende Verneplei 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ledende Verneplei 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ledende Verneplei 1970 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ledende Vernepl 1970 1970