FORVALTNINGSDATABASEN

Odd Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Odd Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Pettersen
NSD id-nummer: 8859
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1662 Undervisningsinspektør 1970 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1662 Undervisningsinsp 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1662 Undervisningsinsp 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1662 Undervisningsinsp 1970