FORVALTNINGSDATABASEN

Stein Austveg

Denne siden viser opplysninger om Stein Austveg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Austveg
NSD id-nummer: 8861
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyskolelektor 1970 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyskolelektor 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyskolelektor 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyskolelektor 1970