FORVALTNINGSDATABASEN

Jim Henrik Gundersen

Denne siden viser opplysninger om Jim Henrik Gundersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jim Henrik Gundersen
NSD id-nummer: 8867
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Stipendiat 1970 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1870 Stipendiat 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1870 Stipendiat 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1870 Bestyrer 1970 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1870 Bestyrer 1970 1970