FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Håland

Denne siden viser opplysninger om Kjell Håland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Håland
NSD id-nummer: 8869
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Lærer 1970 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Lærer 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Lærer 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Administrativ Led 1970 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Administrativ L 1970 1970