FORVALTNINGSDATABASEN

Wenche Aagaard-Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Wenche Aagaard-Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Aagaard-Nilsen
NSD id-nummer: 9604
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1865 Sykepleier 1970 1970
1983 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1984 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1985 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1986 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1988 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970
1989 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Sykepleier 1970