FORVALTNINGSDATABASEN

Hans H. Engebrigtsen

Denne siden viser opplysninger om Hans H. Engebrigtsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans H. Engebrigtsen
NSD id-nummer: 9752
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver For Næringslivet 1970 1970
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver For Næringslivet 1970 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver For Næringslivet 1970 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970 1970