FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Tangerås

Denne siden viser opplysninger om Lars Tangerås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Tangerås
NSD id-nummer: 9763
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem 220 Byråsjef 1970 1970
1996 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Protokollsjef 1970
1997 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Protokollsjef 1970