FORVALTNINGSDATABASEN

Odd Erik Løseth

Denne siden viser opplysninger om Odd Erik Løseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Erik Løseth
NSD id-nummer: 9785
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1970 1970
1981 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970 1970
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1970
1983 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1970
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1970
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1970