FORVALTNINGSDATABASEN

Roar Brunborg

Denne siden viser opplysninger om Roar Brunborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Brunborg
NSD id-nummer: 9786
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Førstekonsulent 1970 1970
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Konsulent 1970
1983 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1983 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1984 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1984 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1985 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1985 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970