FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Lindseth

Denne siden viser opplysninger om Anne Lindseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lindseth
NSD id-nummer: 9823
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Konsulent 1970 1970
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Konsulent 1970 1970
1982 Utvalg for å vurdere den fremtidige tømmeravvirking og sagbrukstrukturen på Helgeland Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Konsulent 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1986 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970