FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Qvam

Denne siden viser opplysninger om Arne Qvam fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Qvam
NSD id-nummer: 9853
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1850 Verksdirektør 1970 1970
1983 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1850 Verksdirektør 1970
1984 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1850 Verksdirektør 1970 1970
1987 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1850 Verksdirektør 1970 1970
1988 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1850 Verksdirektør 1970 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1850 Verksdirektør 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1850 Verksdirektør 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1850 Verksdirektør 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1850 Verksdirektør 1970
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Direktør 1970
1996 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Direktør 1970
1997 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Direktør 1970