FORVALTNINGSDATABASEN

Helge Stamnes

Denne siden viser opplysninger om Helge Stamnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Helge Stamnes
NSD id-nummer: 9854
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjefsingeniør 1970 1970
1983 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjefsingeniør 1970
1984 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjefsingeniør 1970
1985 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjefsingeniør 1970
1986 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjefsingeniør 1970
1987 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1990 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1991 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1992 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1993 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1994 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1995 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Avdelingsdirekt 1970
1996 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Ass. Direktør 1970
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem I statsråd 706 Ass. Direktør 1970
1997 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Ass. Direktør 1970
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig varamedlem I statsråd 706 Ass. Direktør 1970