FORVALTNINGSDATABASEN

Helge B. Andresen

Denne siden viser opplysninger om Helge B. Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge B. Andresen
NSD id-nummer: 9896
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Leder Av departement 412 Adm. Direktør 1970 1970
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 412 Adm. Direktør 1970
1983 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Leder Av departement 412 Adm. Direktør 1970 1970
1984 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 401 H.R.Advokat 1970
1984 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1970
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1970
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1970
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1970
1989 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1970 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970 1970
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1970 1970