FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Åge Eilertsen

Denne siden viser opplysninger om Leif Åge Eilertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Åge Eilertsen
NSD id-nummer: 9929
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Bygnings- Og Reguleringss 1970 1970
1983 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Bygnings- Og Regu 1970 1970
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Fylkesarbeidssjef 1970
1987 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970
1990 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970 1970
1991 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970
1992 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 814 Fylkesarbeidssj 1970