The State Administration Database

NOVA - Norwegian Social Research

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

graf
Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1996 35 47 82 34 45 79 1 2 3
1997 35 48 83 33 43 76 2 5 7
1998 35 48 83 34 42 76 1 6 7
1999 35 49 84 30 40 70 5 9 14
2000 36 52 88 33 40 73 3 12 15
2001 35 51 86 31 41 72 4 10 14
2002 35 55 90 28 48 76 7 7 14
2003 38 54 92 32 42 74 6 12 18
2004 38 54 92 33 39 72 5 15 20
2005 39 52 91 31 38 69 8 14 22
2006 37 60 97 28 45 73 9 15 24
2007 39 58 97 29 46 75 10 12 22
2008 38 56 94 32 41 73 6 15 21
2009 44 64 108 38 46 84 6 18 24
2010 41 60 101 31 42 73 10 18 28
2011 39 53 92 29 40 69 10 13 23
2012 41 59 100 34 42 76 7 17 24
2013 38 54 92 30 39 69 8 15 23
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1996 43 45 44 43 46 45
1997 45 45 45 45 45 45 44 44
1998 44 45 45 44 46 45 41 43
1999 45 45 45 46 46 46 40 45 43
2000 45 46 46 46 46 46 46 45
2001 47 46 46 47 46 46 48 47
2002 47 46 46 47 45 46 47 50 49
2003 47 47 47 46 46 46 50 51 51
2004 47 48 47 47 47 47 48 49 49
2005 48 49 48 48 47 47 49 54 52
2006 49 47 48 48 44 46 51 55 54
2007 50 47 48 48 46 47 56 53 54
2008 50 47 48 48 44 46 60 56 57
2009 48 47 47 45 43 44 64 56 58
2010 49 47 48 48 44 46 55 53 54
2011 48 46 47 47 44 45 50 54 52
2012 46 47 47 46 45 45 50 53 52
2013 47 48 47 46 46 46 48 51 50

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.

Event history that may result in change in number og employees

01.01.1999* Maintenance by reorganization

01.01.2014* New superior organization and level

(The unit reports to a new superior organization and at the same time changes its form of affiliation/administrative level.)
Main affiliation category: Body part of group subordinated ministry

Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.

Remarks

* = If a date is denoted with an asterisk (*), this implies that the date is not confirmed.

* = If a name is denoted with an asterisk (*), this implies a direct translation from Norwegian to English. The translation is thus not necessarily the official one (if any exists at all).

Comment to the change-of-name event: Sometimes the old and new name is the same. This occur when the translation to English haven’t taken into consideration minor Norwegian name change.