Forvaltningsdatabasen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 35 47 82 34 45 79 1 2 3
1997 35 48 83 33 43 76 2 5 7
1998 35 48 83 34 42 76 1 6 7
1999 35 49 84 30 40 70 5 9 14
2000 36 52 88 33 40 73 3 12 15
2001 35 51 86 31 41 72 4 10 14
2002 35 55 90 28 48 76 7 7 14
2003 38 54 92 32 42 74 6 12 18
2004 38 54 92 33 39 72 5 15 20
2005 39 52 91 31 38 69 8 14 22
2006 37 60 97 28 45 73 9 15 24
2007 39 58 97 29 46 75 10 12 22
2008 38 56 94 32 41 73 6 15 21
2009 44 64 108 38 46 84 6 18 24
2010 41 60 101 31 42 73 10 18 28
2011 39 53 92 29 40 69 10 13 23
2012 41 59 100 34 42 76 7 17 24
2013 38 54 92 30 39 69 8 15 23
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 43 45 44 43 46 45
1997 45 45 45 45 45 45 44 44
1998 44 45 45 44 46 45 41 43
1999 45 45 45 46 46 46 40 45 43
2000 45 46 46 46 46 46 46 45
2001 47 46 46 47 46 46 48 47
2002 47 46 46 47 45 46 47 50 49
2003 47 47 47 46 46 46 50 51 51
2004 47 48 47 47 47 47 48 49 49
2005 48 49 48 48 47 47 49 54 52
2006 49 47 48 48 44 46 51 55 54
2007 50 47 48 48 46 47 56 53 54
2008 50 47 48 48 44 46 60 56 57
2009 48 47 47 45 43 44 64 56 58
2010 49 47 48 48 44 46 55 53 54
2011 48 46 47 47 44 45 50 54 52
2012 46 47 47 46 45 45 50 53 52
2013 47 48 47 46 46 46 48 51 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1999* Består via omorganisering

01.01.2014* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Fra 1. januar 2014 ble Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA.

AFI og NOVA er anerkjente institutter som har drevet oppdragsforskning innenfor sine fagfelt i mange år, med omfattende publisering og et stort nettverk blant oppdragsgivere. Ved å plassere disse sammen i et senter ved HiOA, etableres et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med nær faglig tilknytning til viktige profesjonsutdanninger.

Organisering og lokalisering
AFI og NOVA skal være to institutter under Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA. Instituttene beholder sine tidligere navn, og fortsetter i stor grad som selvstendige økonomiske enheter. Myndighet til å inngå kontrakter og disponere budsjett blir delegert til AFI og NOVAs ledere. Senteret med instituttene flytter inn i de tidligere lokalene til Norges forskningsråd i Stensberggt. 26 i september 2014.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.