FORVALTNINGSDATABASEN

HÆGEBOSTAD, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 3 26 22 2 24 1 1 2
1981 24 4 28 24 2 26 2 2
1982 20 3 23 20 2 22 1 1
1983 22 5 27 22 2 24 3 3
1984 20 4 24 20 20 4 4
1985 19 5 24 19 1 20 4 4
1986 20 5 25 19 19 1 5 6
1987 20 5 25 20 20 5 5
1988 20 6 26 20 20 6 6
1989 18 7 25 18 1 19 6 6
1990 20 6 26 20 20 6 6
1991 18 8 26 18 18 8 8
1992 19 9 28 18 1 19 1 8 9
1993 21 8 29 18 1 19 3 7 10
1994 17 11 28 13 13 4 11 15
1995 15 12 27 13 1 14 2 11 13
1996 15 13 28 13 1 14 2 12 14
1997 14 8 22 12 12 2 8 10
1998 13 7 20 12 12 1 7 8
1999 14 8 22 13 13 1 8 9
2000 12 4 16 11 11 1 4 5
2001 12 4 16 10 10 2 4 6
2002 11 3 14 9 9 2 3 5
2003 8 4 12 8 1 9 3 3
2004 8 4 12 8 1 9 3 3
2005 6 4 10 6 1 7 3 3
2006 5 4 9 5 1 6 3 3
2007 4 4 8 4 1 5 3 3
2008 4 3 7 4 4 3 3
2009 4 2 6 4 4 2 2
2010 4 2 6 4 4 2 2
2011 4 4 3 3 1 1
2012 5 5 4 4 1 1
2013 5 5 4 4 1 1
2014 5 5 4 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.9 2.1 25.0 22.0 2.0 24.0 0.9 0.1 1.0
1981 24.0 2.6 26.6 24.0 2.0 26.0 0.6 0.6
1982 20.0 2.1 22.1 20.0 2.0 22.0 0.1 0.1
1983 22.0 3.2 25.2 22.0 2.0 24.0 1.2 1.2
1984 20.0 1.7 21.7 20.0 20.0 1.7 1.7
1985 19.0 2.7 21.7 19.0 1.0 20.0 1.7 1.7
1986 19.8 2.3 22.1 19.0 19.0 0.8 2.3 3.1
1987 20.0 2.7 22.7 20.0 20.0 2.7 2.7
1988 20.0 2.8 22.8 20.0 20.0 2.8 2.8
1989 18.0 3.7 21.7 18.0 1.0 19.0 2.7 2.7
1990 20.0 2.4 22.4 20.0 20.0 2.4 2.4
1991 18.0 3.5 21.5 18.0 18.0 3.5 3.5
1992 18.5 4.5 23.0 18.0 1.0 19.0 0.5 3.5 4.0
1993 18.8 3.4 22.2 18.0 1.0 19.0 0.8 2.4 3.2
1994 15.8 4.7 20.5 13.0 13.0 2.8 4.7 7.5
1995 14.5 4.8 19.4 13.0 1.0 14.0 1.5 3.8 5.4
1996 14.4 5.8 20.2 13.0 1.0 14.0 1.4 4.8 6.2
1997 13.2 3.3 16.6 12.0 12.0 1.2 3.3 4.6
1998 12.7 4.2 16.9 12.0 12.0 0.7 4.2 4.9
1999 13.5 3.4 16.9 13.0 13.0 0.5 3.4 3.9
2000 11.5 1.6 13.1 11.0 11.0 0.5 1.6 2.1
2001 11.0 1.3 12.3 10.0 10.0 1.0 1.3 2.3
2002 10.0 0.8 10.8 9.0 9.0 1.0 0.8 1.8
2003 8.0 2.2 10.2 8.0 1.0 9.0 1.2 1.2
2004 8.0 1.8 9.8 8.0 1.0 9.0 0.8 0.8
2005 6.0 1.8 7.8 6.0 1.0 7.0 0.8 0.8
2006 5.0 1.8 6.8 5.0 1.0 6.0 0.8 0.8
2007 4.0 1.8 5.8 4.0 1.0 5.0 0.8 0.8
2008 4.0 0.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2009 4.0 0.3 4.3 4.0 4.0 0.3 0.3
2010 4.0 0.3 4.3 4.0 4.0 0.3 0.3
2011 3.8 3.8 3.0 3.0 0.8 0.8
2012 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2013 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2014 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 25.0 0.0
1981 28 0.0 26.6 0.0
1982 23 0.0 22.1 0.0
1983 27 0.0 25.2 0.0
1984 24 0.0 21.7 0.0
1985 24 0.0 21.7 0.0
1986 25 0.0 22.1 0.0
1987 25 0.0 22.7 0.0
1988 26 0.0 22.8 0.0
1989 25 0.0 21.7 0.0
1990 26 0.0 22.4 0.0
1991 26 0.0 21.5 0.0
1992 28 0.0 23.0 0.0
1993 29 0.0 22.2 0.0
1994 28 0.0 20.5 0.0
1995 27 0.0 19.4 0.0
1996 28 0.0 20.2 0.0
1997 22 0.0 16.6 0.0
1998 20 0.0 16.9 0.0
1999 22 0.0 16.9 0.0
2000 16 0.0 2.7 13.1 0.0
2001 16 0.0 2.9 12.3 0.0
2002 14 0.0 2.4 10.8 0.0
2003 12 0.0 1.9 10.2 0.0
2004 12 0.0 2.1 9.8 0.0
2005 10 0.0 1.6 7.8 0.0
2006 9 0.0 1.4 6.8 0.0
2007 8 0.0 1.3 5.8 0.0
2008 7 0.0 1.1 4.8 0.0
2009 6 0.0 0.9 4.3 0.0
2010 6 0.0 0.9 4.3 0.0
2011 4 0.0 0.6 3.8 0.0
2012 5 0.0 0.7 4.8 0.0
2013 5 0.0 0.7 4.8 0.0
2014 5 0.0 0.7 4.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HÆGEBOSTAD (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:13:10 AGDER POLITIDISTRIKT HÆGEBOSTAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:120 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SNARTEMO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:10:8 NAV VEST-AGDER NAV HÆGEBOSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8