FORVALTNINGSDATABASEN

(13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 8747 8563.7 8276 8276.0 471 287.7
Kvinner 3954 3761.9 3350 3350.0 604 411.9
Totalt 12701 12325.5 11626 11626.0 1075 699.5
(13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
8.4 8.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 358 346.5
2 AKERSHUS 462 444.7
3 OSLO 2983 2909.6
4 HEDMARK 593 568.2
5 OPPLAND 703 677.3
6 BUSKERUD 638 617.3
7 VESTFOLD 439 422.1
8 TELEMARK 405 396.1
9 AUST-AGDER 449 430.5
10 VEST-AGDER 354 335.3
11 ROGALAND 655 636.0
12 HORDALAND 885 860.7
14 SOGN OG FJORDANE 298 289.6
15 MØRE OG ROMSDAL 735 722.7
16 SØR-TRØNDELAG 924 900.2
17 NORD-TRØNDELAG 294 278.0
18 NORDLAND 927 906.5
19 TROMS 340 331.4
20 FINNMARK 259 252.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 31 30.5
ØSTFOLD 104 MOSS 173 168.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 106 101.6
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 111 HVALER 20 19.5
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 20 18.9
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI 63 61.5
AKERSHUS 215 FROGN 23 21.3
AKERSHUS 219 BÆRUM 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER 58 53.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 268 260.2
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 30 29.1
AKERSHUS 236 NES 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 17 17.0
OSLO 301 OSLO 2983 2909.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 116 110.0
HEDMARK 403 HAMAR 392 377.9
HEDMARK 417 STANGE 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM 46 43.8
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET 22 21.3
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 424 408.4
OPPLAND 502 GJØVIK 117 114.9
OPPLAND 511 DOVRE 26 24.6
OPPLAND 512 LESJA 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 7 7.0
OPPLAND 517 SEL 45 42.6
OPPLAND 520 RINGEBU 7 6.3
OPPLAND 521 ØYER 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER 10 10.0
OPPLAND 534 GRAN 46 42.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 369 361.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 22 21.4
BUSKERUD 605 RINGERIKE 90 82.6
BUSKERUD 616 NES 5 4.5
BUSKERUD 617 GOL 11 10.8
BUSKERUD 619 ÅL 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 49 46.8
BUSKERUD 626 LIER 46 45.4
VESTFOLD 701 BORRE 99 96.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 266 256.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK 40 37.0
VESTFOLD 723 TJØME 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN 69 67.9
TELEMARK 806 SKIEN 250 245.7
TELEMARK 807 NOTODDEN 51 50.3
TELEMARK 817 DRANGEDAL 13 12.2
TELEMARK 821 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD 17 17.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 280 268.5
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 2 2.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 134 130.5
AUST-AGDER 928 BIRKENES 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 13 11.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 320 305.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 24 21.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 16 16.0
ROGALAND 1102 SANDNES 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 277 269.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 145 139.6
ROGALAND 1111 SOKNDAL 13 13.0
ROGALAND 1112 LUND 1 1.0
ROGALAND 1119 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME 24 23.4
ROGALAND 1124 SOLA 75 72.1
ROGALAND 1144 KVITSØY 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN 592 576.5
HORDALAND 1221 STORD 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA 27 26.6
HORDALAND 1233 ULVIK 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS 130 124.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL 7 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 11 10.8
HORDALAND 1265 FEDJE 67 65.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 53 50.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 234 231.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 430 421.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 41 40.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 12 12.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 820 800.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 26 25.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 201 190.1
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 33 31.7
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 12 10.9
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ 441 429.6
NORDLAND 1805 NARVIK 104 102.9
NORDLAND 1813 BRØNNØY 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 20 20.0
NORDLAND 1824 VEFSN 122 119.2
NORDLAND 1825 GRANE 10 10.0
NORDLAND 1833 RANA 68 66.3
NORDLAND 1840 SALTDAL 7 7.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 41 39.9
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 36 35.4
NORDLAND 1865 VÅGAN 48 47.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ 219 214.1
TROMS 1903 HARSTAD 76 74.3
TROMS 1931 LENVIK 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA 12 11.3
FINNMARK 2002 VARDØ 22 21.0
FINNMARK 2003 VADSØ 80 79.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 13 13.0
FINNMARK 2012 ALTA 59 58.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP 59 56.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 18 16.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET 3996 3879.0
REGION ØST 1873 1808.0
KYSTVERKET SØRØST 202 197.5
POST- OG TELETILSYNET 150 145.9
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 45.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
LUFTFARTSTILSYNET 186 181.0
STATENS JERNBANETILSYN 63 61.6
KYSTVERKET 173 165.9
VEGDIREKTORATET 731 712.3
REGION SØR 1225 1181.1
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 114 109.2
KYSTVERKET REDERI 208 205.5
REGION VEST 1293 1255.1
KYSTVERKET VEST 226 219.7
REGION MIDT 946 916.6
KYSTVERKET MIDT-NORGE 92 91.8
KYSTVERKET NORDLAND 100 98.6
REGION NORD 902 880.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD JERNBANEVERKET 126 123.0
1 ØSTFOLD REGION ØST 212 204.0
1 ØSTFOLD KYSTVERKET SØRØST 20 19.5
2 AKERSHUS POST- OG TELETILSYNET 6 6.0
2 AKERSHUS JERNBANEVERKET 183 175.2
2 AKERSHUS REGION ØST 227 218.2
2 AKERSHUS STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 45.3
3 OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
3 OSLO LUFTFARTSTILSYNET 12 11.4
3 OSLO STATENS JERNBANETILSYN 50 48.8
3 OSLO KYSTVERKET 2 2.0
3 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
3 OSLO JERNBANEVERKET 1471 1441.6
3 OSLO VEGDIREKTORATET 626 610.7
3 OSLO REGION ØST 634 610.8
4 HEDMARK JERNBANEVERKET 310 295.2
4 HEDMARK REGION ØST 283 273.0
5 OPPLAND POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
5 OPPLAND JERNBANEVERKET 163 153.9
5 OPPLAND VEGDIREKTORATET 22 20.2
5 OPPLAND REGION ØST 517 502.1
6 BUSKERUD JERNBANEVERKET 341 329.0
6 BUSKERUD REGION SØR 297 288.2
7 VESTFOLD KYSTVERKET 69 66.0
7 VESTFOLD KYSTVERKET SØRØST 59 57.9
7 VESTFOLD JERNBANEVERKET 106 102.7
7 VESTFOLD REGION SØR 205 195.6
8 TELEMARK KYSTVERKET SØRØST 42 41.7
8 TELEMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 1 1.0
8 TELEMARK JERNBANEVERKET 78 74.2
8 TELEMARK REGION SØR 284 279.2
9 AUST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 40 38.2
9 AUST-AGDER KYSTVERKET 1 1.0
9 AUST-AGDER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2 1.6
9 AUST-AGDER KYSTVERKET REDERI 1 1.0
9 AUST-AGDER JERNBANEVERKET 29 26.4
9 AUST-AGDER REGION SØR 242 231.8
9 AUST-AGDER POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
10 VEST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 15 14.2
10 VEST-AGDER JERNBANEVERKET 142 134.8
10 VEST-AGDER REGION SØR 197 186.3
11 ROGALAND JERNBANEVERKET 72 71.0
11 ROGALAND REGION VEST 425 412.1
11 ROGALAND KYSTVERKET 4 3.8
11 ROGALAND KYSTVERKET VEST 139 134.1
11 ROGALAND KYSTVERKET REDERI 2 2.0
11 ROGALAND KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
12 HORDALAND POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
12 HORDALAND KYSTVERKET 2 2.0
12 HORDALAND KYSTVERKET VEST 87 85.6
12 HORDALAND JERNBANEVERKET 217 210.6
12 HORDALAND REGION VEST 576 559.5
14 SOGN OG FJORDANE REGION VEST 292 283.6
14 SOGN OG FJORDANE JERNBANEVERKET 6 6.0
15 MØRE OG ROMSDAL REGION MIDT 353 347.1
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET 89 85.1
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET MIDT-NORGE 80 80.0
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET REDERI 201 198.5
15 MØRE OG ROMSDAL JERNBANEVERKET 12 12.0
16 SØR-TRØNDELAG POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG STATENS JERNBANETILSYN 13 12.8
16 SØR-TRØNDELAG KYSTVERKET MIDT-NORGE 12 11.8
16 SØR-TRØNDELAG JERNBANEVERKET 438 427.2
16 SØR-TRØNDELAG VEGDIREKTORATET 83 81.4
16 SØR-TRØNDELAG REGION MIDT 375 364.1
17 NORD-TRØNDELAG JERNBANEVERKET 76 72.7
17 NORD-TRØNDELAG REGION MIDT 218 205.3
18 NORDLAND LUFTFARTSTILSYNET 174 169.6
18 NORDLAND KYSTVERKET NORDLAND 100 98.6
18 NORDLAND JERNBANEVERKET 226 223.5
18 NORDLAND REGION NORD 420 408.4
18 NORDLAND POST- OG TELETILSYNET 3 2.4
18 NORDLAND KYSTVERKET 1 1.0
18 NORDLAND KYSTVERKET REDERI 3 3.0
19 TROMS KYSTVERKET 3 3.0
19 TROMS KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 18 17.1
19 TROMS REGION NORD 319 311.3
20 FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 93 89.5
20 FINNMARK REGION NORD 163 160.4
20 FINNMARK KYSTVERKET 2 2.0
20 FINNMARK KYSTVERKET REDERI 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 17 17.0
ØSTFOLD 101 HALDEN REGION ØST 14 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 38 38.0
ØSTFOLD 104 MOSS REGION ØST 135 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 54 51.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG REGION ØST 52 50.6
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD JERNBANEVERKET 2 2.0
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 20 19.5
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG JERNBANEVERKET 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM JERNBANEVERKET 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG JERNBANEVERKET 9 9.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG REGION ØST 11 9.9
ØSTFOLD 138 HOBØL JERNBANEVERKET 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI POST- OG TELETILSYNET 6 6.0
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 57 55.5
AKERSHUS 215 FROGN REGION ØST 23 21.3
AKERSHUS 219 BÆRUM JERNBANEVERKET 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER JERNBANEVERKET 16 14.8
AKERSHUS 220 ASKER REGION ØST 42 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 45.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO JERNBANEVERKET 90 85.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 132 129.5
AKERSHUS 235 ULLENSAKER REGION ØST 30 29.1
AKERSHUS 236 NES JERNBANEVERKET 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL JERNBANEVERKET 17 17.0
OSLO 301 OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
OSLO 301 OSLO LUFTFARTSTILSYNET 12 11.4
OSLO 301 OSLO STATENS JERNBANETILSYN 50 48.8
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET 2 2.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 1471 1441.6
OSLO 301 OSLO VEGDIREKTORATET 626 610.7
OSLO 301 OSLO REGION ØST 634 610.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 53 48.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 63 61.6
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 211 204.5
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 181 173.4
HEDMARK 417 STANGE JERNBANEVERKET 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER JERNBANEVERKET 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 24 22.3
HEDMARK 427 ELVERUM REGION ØST 22 21.5
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL JERNBANEVERKET 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET JERNBANEVERKET 5 4.8
HEDMARK 437 TYNSET REGION ØST 17 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 23 20.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER VEGDIREKTORATET 22 20.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 378 366.3
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET 12 12.0
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 105 102.9
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 26 24.6
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON JERNBANEVERKET 7 7.0
OPPLAND 517 SEL JERNBANEVERKET 25 23.2
OPPLAND 517 SEL REGION ØST 20 19.4
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 7 6.3
OPPLAND 521 ØYER JERNBANEVERKET 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN JERNBANEVERKET 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 10 10.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 46 42.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL REGION ØST 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 186 182.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN REGION SØR 183 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG JERNBANEVERKET 13 12.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG REGION SØR 9 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 42 38.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 48 44.5
BUSKERUD 616 NES JERNBANEVERKET 5 4.5
BUSKERUD 617 GOL REGION SØR 11 10.8
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL JERNBANEVERKET 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM JERNBANEVERKET 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER JERNBANEVERKET 49 46.8
BUSKERUD 626 LIER REGION SØR 46 45.4
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 69 66.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 30 30.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET 67 66.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 199 189.8
VESTFOLD 706 SANDEFJORD JERNBANEVERKET 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET 34 31.2
VESTFOLD 709 LARVIK REGION SØR 6 5.8
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 42 41.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 26 25.2
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 16 15.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 234 229.9
TELEMARK 807 NOTODDEN JERNBANEVERKET 1 1.0
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 50 49.3
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13 12.2
TELEMARK 821 JERNBANEVERKET 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 17 17.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 39 37.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2 1.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET REDERI 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JERNBANEVERKET 4 4.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 233 223.2
AUST-AGDER 911 GJERSTAD JERNBANEVERKET 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI JERNBANEVERKET 2 2.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
AUST-AGDER 928 BIRKENES JERNBANEVERKET 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET 13 11.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES REGION SØR 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 15 14.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 122 116.7
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 183 174.1
VEST-AGDER 1002 MANDAL REGION SØR 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 14 13.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD REGION SØR 10 8.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL JERNBANEVERKET 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD JERNBANEVERKET 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND JERNBANEVERKET 7 7.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND REGION VEST 9 9.0
ROGALAND 1102 SANDNES JERNBANEVERKET 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET 26 26.0
ROGALAND 1103 STAVANGER REGION VEST 251 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET 4 3.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 49 46.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET REDERI 2 2.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 90 87.5
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
ROGALAND 1112 LUND JERNBANEVERKET 1 1.0
ROGALAND 1119 JERNBANEVERKET 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME JERNBANEVERKET 24 23.4
ROGALAND 1124 SOLA REGION VEST 75 72.1
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET 2 2.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 20 20.0
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 120 118.0
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 447 433.5
HORDALAND 1221 STORD REGION VEST 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA REGION VEST 27 26.6
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 68 63.5
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 62 60.4
HORDALAND 1251 VAKSDAL JERNBANEVERKET 7 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS REGION VEST 11 10.8
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 67 65.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER REGION VEST 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL REGION VEST 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND JERNBANEVERKET 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL REGION VEST 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 53 50.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID REGION VEST 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 234 231.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 89 85.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 56 56.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 201 198.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 84 82.1
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 24 24.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND REGION MIDT 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA REGION MIDT 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET 12 12.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL REGION MIDT 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS JERNBANETILSYN 13 12.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 348 339.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VEGDIREKTORATET 83 81.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 361 351.9
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND REGION MIDT 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL JERNBANEVERKET 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL REGION MIDT 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS JERNBANEVERKET 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN JERNBANEVERKET 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 26 25.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JERNBANEVERKET 16 15.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 185 174.9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS REGION MIDT 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 18 17.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL REGION MIDT 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER JERNBANEVERKET 9 8.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER REGION MIDT 3 2.3
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG JERNBANEVERKET 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ LUFTFARTSTILSYNET 174 169.6
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ JERNBANEVERKET 15 14.6
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 246 239.4
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 84 83.8
NORDLAND 1805 NARVIK REGION NORD 14 13.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGION NORD 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 16 16.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG REGION NORD 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 41 40.8
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 81 78.4
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 10 10.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 49 47.8
NORDLAND 1833 RANA REGION NORD 19 18.5
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 7 7.0
NORDLAND 1841 FAUSKE JERNBANEVERKET 20 19.4
NORDLAND 1841 FAUSKE REGION NORD 21 20.5
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN POST- OG TELETILSYNET 3 2.4
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 33 33.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET 1 1.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 38 37.5
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET REDERI 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN REGION NORD 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND REGION NORD 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 18 17.1
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 198 194.0
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 76 74.3
TROMS 1931 LENVIK REGION NORD 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA REGION NORD 12 11.3
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 22 21.0
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 80 79.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 7 7.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST REGION NORD 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 59 58.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 56 53.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET REDERI 1 1.0
FINNMARK 2020 PORSANGER REGION NORD 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER REGION NORD 10 8.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 13:8:54 JERNBANEVERKET HALDEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 9 9.0
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 13:8:55 JERNBANEVERKET HALDEN TRAFIKK/STABER 8 8.0
ØSTFOLD 101 HALDEN REGION ØST 13:9:2:1:23 STATENS VEGVESEN REGION ØST SVINESUND KONTROLLSTASJON 14 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 13:8:89 JERNBANEVERKET MOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 26 26.0
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 13:8:90 JERNBANEVERKET MOSS TRAFIKK/STABER 12 12.0
ØSTFOLD 104 MOSS REGION ØST 13:9:2:1:19 STATENS VEGVESEN REGION ØST MOSS KONTORSTED 135 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 13:8:113 JERNBANEVERKET SARPSBORG INFRASTRUKTUR/PROSJEKT 46 43.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 13:8:114 JERNBANEVERKET SARPSBORG TRAFIKK/STABER 8 7.7
ØSTFOLD 105 SARPSBORG REGION ØST 13:9:2:1:8 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAFSLUND TRAFIKKSTASJON 52 50.6
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD JERNBANEVERKET 13:8:45 JERNBANEVERKET FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:4 FREDRIKSTAD LOSSTASJON 20 19.5
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG JERNBANEVERKET 13:8:121 JERNBANEVERKET SPYDEBERG 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM JERNBANEVERKET 13:8:21 JERNBANEVERKET ASKIM 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG JERNBANEVERKET 13:8:92 JERNBANEVERKET MYSEN 9 9.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG REGION ØST 13:9:2:1:20 STATENS VEGVESEN REGION ØST MYSEN TRAFIKKSTASJON 11 9.9
ØSTFOLD 138 HOBØL JERNBANEVERKET 13:8:128 JERNBANEVERKET TOMTER 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI POST- OG TELETILSYNET 13:11:5 POST- OG TELETILSYNET REGION SKI 6 6.0
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 13:8:116 JERNBANEVERKET SKI INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 42 40.8
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 13:8:117 JERNBANEVERKET SKI TRAFIKK/STABER 15 14.8
AKERSHUS 215 FROGN REGION ØST 13:9:2:1:3 STATENS VEGVESEN REGION ØST DRØBAK TRAFIKKSTASJON 23 21.3
AKERSHUS 219 BÆRUM JERNBANEVERKET 13:8:6 JERNBANEVERKET SANDVIKA 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER JERNBANEVERKET 13:8:20 JERNBANEVERKET ASKER 16 14.8
AKERSHUS 220 ASKER REGION ØST 13:9:2:1:2 STATENS VEGVESEN REGION ØST BILLINGSTAD TRAFIKKSTASJON 42 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 13:12:1 STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 45.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO JERNBANEVERKET 13:8:77 JERNBANEVERKET LILLESTRØM 90 85.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 13:9:2:1:17 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM KONTORSTED 98 96.7
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 13:9:2:1:18 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM TRAFIKKSTASJON 34 32.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER REGION ØST 13:9:2:1:11 STATENS VEGVESEN REGION ØST JESSHEIM TRAFIKKSTASJON 30 29.1
AKERSHUS 236 NES JERNBANEVERKET 13:8:142 JERNBANEVERKET ÅRNES 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL JERNBANEVERKET 13:8:38 JERNBANEVERKET EIDSVOLL 17 17.0
OSLO 301 OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13:1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
OSLO 301 OSLO LUFTFARTSTILSYNET 13:10:1 LUFTFARTSTILSYNET 12 11.4
OSLO 301 OSLO STATENS JERNBANETILSYN 13:13:1 STATENS JERNBANETILSYN 50 48.8
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET 13:14:1:4 KYSTVERKET OSLO ENHET FOR SJØTRANSPORT OG HAVNER 2 2.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:13 OSLO LOSSTASJON 13 13.0
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:104 JERNBANEVERKET OSLO INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 677 665.1
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:14 JERNBANEVERKET GREFSEN 8 7.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:16 JERNBANEVERKET ALNABRU INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 40 38.2
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:17 JERNBANEVERKET ALNABRU TRAFIKK/STABER 23 22.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:42 JERNBANEVERKET ENERGI 68 66.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:7 JERNBANEVERKET OSLO TRAFIKK/STABER 615 601.9
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:9 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANESKOLE 40 39.1
OSLO 301 OSLO VEGDIREKTORATET 13:9:1:2 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET 626 610.7
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:1 STATENS VEGVESEN REGION ØST AVD OSLO 450 434.2
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:14 STATENS VEGVESEN REGION ØST LABORATORIET 21 19.5
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:22 STATENS VEGVESEN REGION ØST RISLØKKA TRAFIKKSTASJON 107 101.4
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:25 STATENS VEGVESEN REGION ØST VEGTRAFIKKSENTRALEN ØST 56 55.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 13:8:66 JERNBANEVERKET KONGSVINGER INFRASTRUKTUR/PROSJE 44 39.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 13:8:67 JERNBANEVERKET KONGSVINGER TRAFIKK/STABER 9 9.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 13:9:2:1:12 STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER KONTORSTED 40 39.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 13:9:2:1:13 STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON 23 21.8
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:13 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM 22 20.3
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:3 JERNBANEVERKET HAMAR TRAFIKK/STABER 101 100.0
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:57 JERNBANEVERKET HAMAR INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 88 84.2
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 13:9:2:1:10 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR TRAFIKKSTASJON 19 17.2
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 13:9:2:1:9 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR KONTORSTED 162 156.2
HEDMARK 417 STANGE JERNBANEVERKET 13:8:127 JERNBANEVERKET TANGEN 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER JERNBANEVERKET 13:8:26 JERNBANEVERKET BRASKEREIDFOSS 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 13:8:40 JERNBANEVERKET ELVERUM INFRASTRUKTUR 15 13.3
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 13:8:41 JERNBANEVERKET ELVERUM TRAFIKK/STABER 9 9.0
HEDMARK 427 ELVERUM REGION ØST 13:9:2:1:4 STATENS VEGVESEN REGION ØST ELVERUM TRAFIKKSTASJON 22 21.5
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL JERNBANEVERKET 13:8:68 JERNBANEVERKET KOPPANG 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET JERNBANEVERKET 13:8:133 JERNBANEVERKET TYNSET 5 4.8
HEDMARK 437 TYNSET REGION ØST 13:9:2:1:24 STATENS VEGVESEN REGION ØST TYNSET TRAFIKKSTASJON 17 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER POST- OG TELETILSYNET 13:11:3 POST- OG TELETILSYNET REGION LILLEHAMMER 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 13:8:47 JERNBANEVERKET FÅBERG 1 0.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 13:8:76 JERNBANEVERKET LILLEHAMMER 22 20.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER VEGDIREKTORATET 13:9:1:1 NORSK VEGMUSEUM 22 20.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 13:9:2:1:15 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED 362 351.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 13:9:2:1:16 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON 16 15.1
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET 13:8:50 JERNBANEVERKET GJØVIK 12 12.0
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 13:9:2:1:6 STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK KONTORSTED 74 72.2
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 13:9:2:1:7 STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK TRAFIKKSTASJON 31 30.7
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 13:8:29 JERNBANEVERKET DOMBÅS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 17 15.6
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 13:8:30 JERNBANEVERKET DOMBÅS TRAFIKK/STABER 9 9.0
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET 13:8:24 JERNBANEVERKET BJORLI 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON JERNBANEVERKET 13:8:137 JERNBANEVERKET VINSTRA 7 7.0
OPPLAND 517 SEL JERNBANEVERKET 13:8:105 JERNBANEVERKET OTTA 25 23.2
OPPLAND 517 SEL REGION ØST 13:9:2:1:21 STATENS VEGVESEN REGION ØST OTTA TRAFIKKSTASJON 20 19.4
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 13:8:107 JERNBANEVERKET RINGEBU 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 13:8:46 JERNBANEVERKET FRON 6 5.3
OPPLAND 521 ØYER JERNBANEVERKET 13:8:129 JERNBANEVERKET TRETTEN 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN JERNBANEVERKET 13:8:39 JERNBANEVERKET EINA 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 13:8:108 JERNBANEVERKET ROA 9 9.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 13:8:79 JERNBANEVERKET LUNNER 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 13:8:63 JERNBANEVERKET JAREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 37 34.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 13:8:64 JERNBANEVERKET JAREN TRAFIKK/STABER 9 8.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL REGION ØST 13:9:2:1:5 STATENS VEGVESEN REGION ØST FAGERNES TRAFIKKSTASJON 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 13:8:31 JERNBANEVERKET DRAMMEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 111 108.3
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 13:8:32 JERNBANEVERKET DRAMMEN TRAFIKK/STABER 75 73.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN REGION SØR 13:9:2:2:3 STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN KONTORSTED 183 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG JERNBANEVERKET 13:8:65 JERNBANEVERKET KONGSBERG 13 12.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG REGION SØR 13:9:2:2:9 STATENS VEGVESEN REGION SØR KONGSBERG TRAFIKKSTASJON 9 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 13:8:61 JERNBANEVERKET HØNEFOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 35 31.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 13:8:62 JERNBANEVERKET HØNEFOSS TRAFIKK/STABER 7 7.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 13:9:2:2:7 STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS KONTORSTED 27 25.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 13:9:2:2:8 STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS TRAFIKKSTASJON 21 19.0
BUSKERUD 616 NES JERNBANEVERKET 13:8:97 JERNBANEVERKET NESBYEN 5 4.5
BUSKERUD 617 GOL REGION SØR 13:9:2:2:6 STATENS VEGVESEN REGION SØR GOL TRAFIKKSTASJON 11 10.8
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET 13:8:140 JERNBANEVERKET ÅL 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL JERNBANEVERKET 13:8:48 JERNBANEVERKET GEILO 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM JERNBANEVERKET 13:8:136 JERNBANEVERKET VIKERSUND 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER JERNBANEVERKET 13:8:60 JERNBANEVERKET HOKKSUND 49 46.8
BUSKERUD 626 LIER REGION SØR 13:9:2:2:4 STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN TRAFIKKSTASJON 46 45.4
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 13:14:1:3 KYSTVERKET HORTEN BEREDSKAPSAVDELING 69 66.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:14 OSLOFJORDEN SJØTRAFIKKAVDELING 13 13.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:3 DRAMMEN LOSSTASJON 3 3.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:6 HORTEN TRAFIKKSENTRAL 14 14.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET 13:8:134 JERNBANEVERKET TØNSBERG 67 66.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 13:9:2:2:19 STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG KONTORSTED 149 144.9
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 13:9:2:2:20 STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG TRAFIKKSTASJON 50 44.9
VESTFOLD 706 SANDEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:111 JERNBANEVERKET SANDEFJORD 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET 13:8:72 JERNBANEVERKET LARVIK 34 31.2
VESTFOLD 709 LARVIK REGION SØR 13:9:2:2:12 STATENS VEGVESEN REGION SØR LARVIK TRAFIKKSTASJON 6 5.8
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:7 HVASSER LOSSTASJON 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:1 BREVIK LOSSTASJON 28 28.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:2 BREVIK TRAFIKKSENTRAL 14 13.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:9 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP BREVIK 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 13:8:106 JERNBANEVERKET PORSGRUNN 13 12.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 13:8:37 JERNBANEVERKET EIDANGER 13 12.4
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 13:8:118 JERNBANEVERKET SKIEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 8 8.0
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 13:8:119 JERNBANEVERKET SKIEN TRAFIKK/STABER 8 7.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 13:9:2:2:17 STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN KONTORSTED 192 189.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 13:9:2:2:18 STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN TRAFIKKSTASJON 42 40.1
TELEMARK 807 NOTODDEN JERNBANEVERKET 13:8:101 JERNBANEVERKET NOTODDEN 1 1.0
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 13:9:2:2:14 STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN KONTORSTED 30 29.3
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 13:9:2:2:15 STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN TRAFIKKSTASJON 20 20.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13:8:33 JERNBANEVERKET DRANGEDAL 4 4.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13:8:98 JERNBANEVERKET NESLANDSVATN 9 8.2
TELEMARK 821 JERNBANEVERKET 13:8:27 JERNBANEVERKET BØ 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 13:8:100 JERNBANEVERKET NORDAGUTU TRAFIKK/STABER 8 8.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 13:8:99 JERNBANEVERKET NORDAGUTU INFRASTRUKTUR/PROSJEKT 9 9.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:10 KYSTVERKET SØRØST GRIMSTAD LAGER 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET 13:14:1:6 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ARENDAL 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:9 KYSTVERKET SØRØST ARENDAL 39 37.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:8 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP ARENDAL 2 1.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET REDERI 13:14:7:2 KYSTVERKET REDERI ARENDAL 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JERNBANEVERKET 13:8:18 JERNBANEVERKET ARENDAL 4 4.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 13:9:2:2:1 STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED 203 194.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 13:9:2:2:2 STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL TRAFIKKSTASJON 30 28.8
AUST-AGDER 911 GJERSTAD JERNBANEVERKET 13:8:49 JERNBANEVERKET GJERSTAD 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI JERNBANEVERKET 13:8:135 JERNBANEVERKET VEGÅRDSHEI 2 2.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET 13:11:1 POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
AUST-AGDER 928 BIRKENES JERNBANEVERKET 13:8:59 JERNBANEVERKET HEREFOSS 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET 13:8:96 JERNBANEVERKET NELAUG 13 11.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES REGION SØR 13:9:2:2:16 STATENS VEGVESEN REGION SØR SETESDAL TRAFIKKSTASJON 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:16 SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:8 KRISTIANSAND LOSSTASJON 14 13.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 13:8:70 JERNBANEVERKET KRISTIANSAND INFRASTRUKTUR/PROSJEK 82 78.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 13:8:71 JERNBANEVERKET KRISTIANSAND TRAFIKK/STABER 40 37.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 13:9:2:2:10 STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND KONTORSTED 140 135.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 13:9:2:2:11 STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND TRAFIKKSTASJON 43 38.9
VEST-AGDER 1002 MANDAL REGION SØR 13:9:2:2:13 STATENS VEGVESEN REGION SØR MANDAL TRAFIKKSTASJON 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:115 JERNBANEVERKET SIRA 11 10.6
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:53 JERNBANEVERKET GYLAND 3 2.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD REGION SØR 13:9:2:2:5 STATENS VEGVESEN REGION SØR FLEKKEFJORD TRAFIKKSTASJON 10 8.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL JERNBANEVERKET 13:8:82 JERNBANEVERKET MARNADAL 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD JERNBANEVERKET 13:8:120 JERNBANEVERKET SNARTEMO 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND JERNBANEVERKET 13:8:36 JERNBANEVERKET EGERSUND 7 7.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND REGION VEST 13:9:2:3:3 STATENS VEGVESEN REGION VEST EGERSUND TRAFIKKSTASJON 9 9.0
ROGALAND 1102 SANDNES JERNBANEVERKET 13:8:112 JERNBANEVERKET SANDNES 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET 13:8:122 JERNBANEVERKET STAVANGER 26 26.0
ROGALAND 1103 STAVANGER REGION VEST 13:9:2:3:15 STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER KONTORSTED 251 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET 13:14:1:7 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HAUGESUND 4 3.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 13:14:3:1 KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET 49 46.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET REDERI 13:14:7:3 KYSTVERKET REDERI HAUGESUND 2 2.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 13:9:2:3:6 STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND KONTORSTED 55 54.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 13:9:2:3:7 STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND TRAFIKKSTASJON 35 33.1
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:17 SOKNDAL LOSSTASJON 13 13.0
ROGALAND 1112 LUND JERNBANEVERKET 13:8:86 JERNBANEVERKET MOI 1 1.0
ROGALAND 1119 JERNBANEVERKET 13:8:102 JERNBANEVERKET NÆRBØ 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME JERNBANEVERKET 13:8:15 JERNBANEVERKET BRYNE 24 23.4
ROGALAND 1124 SOLA REGION VEST 13:9:2:3:16 STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER TRAFIKKSTASJON 75 72.1
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 13:14:3:2 SJØTRAFIKKAVDELING ROGALAND 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN POST- OG TELETILSYNET 13:11:2 POST- OG TELETILSYNET REGION BERGEN 3 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET 13:14:1:2 KYSTVERKET BERGEN BEREDSKAPSAVDELING 2 2.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 13:14:3:3 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. BERGEN 20 20.0
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:19 JERNBANEVERKET ARNA 10 9.4
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:22 JERNBANEVERKET BERGEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 50 49.6
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:23 JERNBANEVERKET BERGEN TRAFIKK/STABER 60 59.1
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 13:9:2:3:1 STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED 379 367.6
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 13:9:2:3:2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN TRAFIKKSTASJON 68 65.9
HORDALAND 1221 STORD REGION VEST 13:9:2:3:17 STATENS VEGVESEN REGION VEST STORD TRAFIKKSTASJON 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA REGION VEST 13:9:2:3:12 STATENS VEGVESEN REGION VEST ODDA TRAFIKKSTASJON 27 26.6
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET 13:8:91 JERNBANEVERKET MYRDAL 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 13:8:138 JERNBANEVERKET VOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 58 53.5
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 13:8:139 JERNBANEVERKET VOSS TRAFIKK/STABER 10 10.0
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:18 STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS KONTORSTED 39 38.0
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:19 STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS TRAFIKKSTASJON 14 13.6
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:20 VEGTILSYNET 9 8.8
HORDALAND 1251 VAKSDAL JERNBANEVERKET 13:8:28 JERNBANEVERKET DALE 7 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS REGION VEST 13:9:2:3:11 STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDHORDLAND TRAFIKKSTASJON 11 10.8
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 13:14:3:4 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. FEDJE 67 65.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER REGION VEST 13:9:2:3:8 STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL REGION VEST 13:9:2:3:14 STATENS VEGVESEN REGION VEST SOGNDAL TRAFIKKSTASJON 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND JERNBANEVERKET 13:8:44 JERNBANEVERKET FLÅM 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL REGION VEST 13:9:2:3:9 STATENS VEGVESEN REGION VEST LÆRDAL TRAFIKKSTASJON 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 13:9:2:3:4 STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE KONTORSTED 39 37.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 13:9:2:3:5 STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE TRAFIKKSTASJON 14 13.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID REGION VEST 13:9:2:3:10 STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDFJORDEID TRAFIKKSTASJON 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 13:9:2:4:4 STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 215 213.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 13:9:2:4:5 STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON 19 18.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 13:14:1:10 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND 89 85.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:3 KYSTVERKET MIDT-NORGE 35 35.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:6 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN ÅLESUND 21 21.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 13:14:7:1 KYSTVERKET REDERI ÅLESUND 201 198.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 13:9:2:4:16 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND KONTORSTED 63 61.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 13:9:2:4:17 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND TRAFIKKSTASJON 21 20.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:4 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND 24 24.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND REGION MIDT 13:9:2:4:2 STATENS VEGVESEN REGION MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA REGION MIDT 13:9:2:4:15 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ØRSTA TRAFIKKSTASJON 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET 13:8:141 JERNBANEVERKET ÅNDALSNES 12 12.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL REGION MIDT 13:9:2:4:12 STATENS VEGVESEN REGION MIDT SUNNDALSØRA TRAFIKKSTASJON 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM POST- OG TELETILSYNET 13:11:7 POST- OG TELETILSYNET REGION TRONDHEIM 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS JERNBANETILSYN 13:13:2 TAUBANETILSYNET OG PARK- OG TIVOLITILSYNET 13 12.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:5 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN TRONDHEIM 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 13:8:131 JERNBANEVERKET TRONDHEIM INFRASTRUKTUR/PROSJEKTE 236 228.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 13:8:132 JERNBANEVERKET TRONDHEIM TRAFIKK/STABER 112 111.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VEGDIREKTORATET 13:9:1:3 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET VEG OG TRAFIKKFAGLIG SENTER 83 81.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 13:9:2:4:13 STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED 287 280.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 13:9:2:4:14 STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON 74 71.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND REGION MIDT 13:9:2:4:1 STATENS VEGVESEN REGION MIDT BREKSTAD TRAFIKKSTASJON 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL JERNBANEVERKET 13:8:103 JERNBANEVERKET OPPDAL 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL REGION MIDT 13:9:2:4:7 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ORKDAL TRAFIKKSTASJON 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS JERNBANEVERKET 13:8:110 JERNBANEVERKET RØROS 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN JERNBANEVERKET 13:8:56 JERNBANEVERKET HALTDALEN 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 13:8:125 JERNBANEVERKET STØREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 17 16.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 13:8:126 JERNBANEVERKET STØREN TRAFIKK/STABER 9 9.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JERNBANEVERKET 13:8:123 JERNBANEVERKET STEINKJER 16 15.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 13:9:2:4:8 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER KONTORSTED 168 158.7
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 13:9:2:4:9 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER TRAFIKKSTASJON 17 16.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS REGION MIDT 13:9:2:4:6 STATENS VEGVESEN REGION MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 13:8:52 JERNBANEVERKET GUDÅ 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 13:8:69 JERNBANEVERKET KOPPERÅ 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 13:8:124 JERNBANEVERKET STJØRDAL 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 13:8:58 JERNBANEVERKET HELL 15 14.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL REGION MIDT 13:9:2:4:10 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STJØRDAL TRAFIKKSTASJON 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER JERNBANEVERKET 13:8:75 JERNBANEVERKET LEVANGER 9 8.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER REGION MIDT 13:9:2:4:3 STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVANGER TRAFIKKSTASJON 3 2.3
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 13:8:73 JERNBANEVERKET LASSEMOEN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 13:8:93 JERNBANEVERKET NAMSKOGAN 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG JERNBANEVERKET 13:8:51 JERNBANEVERKET GRONG 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ LUFTFARTSTILSYNET 13:10:2 LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR 174 169.6
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:1 BODØ LOSSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ JERNBANEVERKET 13:8:25 JERNBANEVERKET BODØ 15 14.6
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 13:9:2:5:3 STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED 230 224.1
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 13:9:2:5:4 STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ TRAFIKKSTASJON 16 15.3
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:4 NARVIK LOSSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 13:8:94 JERNBANEVERKET NARVIK INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 65 64.8
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 13:8:95 JERNBANEVERKET NARVIK TRAFIKK/STABER 19 19.0
NORDLAND 1805 NARVIK REGION NORD 13:9:2:5:16 STATENS VEGVESEN REGION NORD NARVIK TRAFIKKSTASJON 14 13.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGION NORD 13:9:2:5:5 STATENS VEGVESEN REGION NORD BRØNNØYSUND TRAFIKKSTASJON 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:6 SANDNESSJØEN LOSSTASJON 16 16.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG REGION NORD 13:9:2:5:17 STATENS VEGVESEN REGION NORD SANDNESSJØEN TRAFIKKSTASJON 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:34 JERNBANEVERKET DREVVATN 1 1.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:87 JERNBANEVERKET MOSJØEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 27 27.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:88 JERNBANEVERKET MOSJØEN TRAFIKK/STABER 13 12.9
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 13:9:2:5:14 STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN KONTORSTED 72 69.4
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 13:9:2:5:15 STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN TRAFIKKSTASJON 9 9.0
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 13:8:130 JERNBANEVERKET TROFORS 3 3.0
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 13:8:81 JERNBANEVERKET MAJAVATN 7 7.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:35 JERNBANEVERKET DUNDERLAND 12 12.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:83 JERNBANEVERKET MO I RANA INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 27 25.9
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:84 JERNBANEVERKET MO I RANA TRAFIKK/STABER 10 10.0
NORDLAND 1833 RANA REGION NORD 13:9:2:5:13 STATENS VEGVESEN REGION NORD MO TRAFIKKSTASJON 19 18.5
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 13:8:109 JERNBANEVERKET ROGNAN 4 4.0
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 13:8:80 JERNBANEVERKET LØNSDAL 3 3.0
NORDLAND 1841 FAUSKE JERNBANEVERKET 13:8:43 JERNBANEVERKET FAUSKE 20 19.4
NORDLAND 1841 FAUSKE REGION NORD 13:9:2:5:6 STATENS VEGVESEN REGION NORD FAUSKE TRAFIKKSTASJON 21 20.5
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:7 TRANØY LOSSTASJON 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN POST- OG TELETILSYNET 13:11:4 POST- OG TELETILSYNET REGION LØDINGEN 3 2.4
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:3 LØDINGEN LOSSTASJON 24 24.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:5 NORDLAND SJØTRAFIKKAVDELING 9 9.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET 13:14:1:9 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG 1 1.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:2 KYSTVERKET NORDLAND DISTRIKTSKONTORET 38 37.5
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET REDERI 13:14:7:5 KYSTVERKET REGERI KABELVÅG 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN REGION NORD 13:9:2:5:20 STATENS VEGVESEN REGION NORD SVOLVÆR TRAFIKKSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND REGION NORD 13:9:2:5:18 STATENS VEGVESEN REGION NORD SORTLAND TRAFIKKSTASJON 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET 13:14:1:5 KYSTVERKET TROMSØ BEREDSKAPSAVDELING 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:5 LOSTJENESTEN TROMSØ 18 17.1
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 13:9:2:5:21 STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ KONTORSTED 176 173.7
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 13:9:2:5:22 STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ TRAFIKKSTASJON 22 20.3
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 13:9:2:5:10 STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD TRAFIKKSTASJON 13 13.0
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 13:9:2:5:9 STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD KONTORSTED 63 61.3
TROMS 1931 LENVIK REGION NORD 13:9:2:5:7 STATENS VEGVESEN REGION NORD FINNSNES TRAFIKKSTASJON 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA REGION NORD 13:9:2:5:19 STATENS VEGVESEN REGION NORD STORSLETT TRAFIKKSTASJON 12 11.3
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:7 VARDØ TRAFIKKSENTRAL 22 21.0
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 13:9:2:5:23 STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ KONTORSTED 76 75.1
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 13:9:2:5:24 STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ TRAFIKKSTASJON 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:2 LOSTJENESTEN HAMMERFEST 7 7.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST REGION NORD 13:9:2:5:8 STATENS VEGVESEN REGION NORD HAMMERFEST TRAFIKKSTASJON 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 13:9:2:5:1 STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA KONTORSTED 47 46.5
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 13:9:2:5:2 STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA TRAFIKKSTASJON 12 12.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET 13:14:1:8 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HONNINGSVÅG 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:1 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK DISTRIKTSKONTOR 46 43.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:3 LOSTJENESTEN HONNINGSVÅG 10 10.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET REDERI 13:14:7:4 KYSTVERKET REDERI HONNINGSVÅG 1 1.0
FINNMARK 2020 PORSANGER REGION NORD 13:9:2:5:12 STATENS VEGVESEN REGION NORD LAKSELV TRAFIKKSTASJON 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:4 LOSTJENESTEN KIRKENES 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER REGION NORD 13:9:2:5:11 STATENS VEGVESEN REGION NORD KIRKENES TRAFIKKSTASJON 10 8.8