FORVALTNINGSDATABASEN

KVINESDAL, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVINESDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 21 53 31 6 37 1 15 16
1981 36 20 56 35 6 41 1 14 15
1982 35 21 56 34 8 42 1 13 14
1983 35 23 58 34 7 41 1 16 17
1984 31 23 54 30 6 36 1 17 18
1985 30 21 51 29 6 35 1 15 16
1986 30 23 53 29 7 36 1 16 17
1987 31 24 55 29 7 36 2 17 19
1988 32 27 59 30 8 38 2 19 21
1989 29 29 58 26 13 39 3 16 19
1990 29 27 56 27 11 38 2 16 18
1991 28 30 58 25 11 36 3 19 22
1992 22 33 55 19 10 29 3 23 26
1993 21 37 58 19 13 32 2 24 26
1994 19 37 56 15 7 22 4 30 34
1995 21 38 59 18 9 27 3 29 32
1996 21 38 59 18 9 27 3 29 32
1997 19 31 50 16 10 26 3 21 24
1998 21 29 50 18 11 29 3 18 21
1999 16 24 40 15 5 20 1 19 20
2000 12 13 25 12 4 16 9 9
2001 12 14 26 12 3 15 11 11
2002 14 12 26 14 2 16 10 10
2003 11 10 21 10 3 13 1 7 8
2004 12 9 21 11 2 13 1 7 8
2005 11 8 19 10 3 13 1 5 6
2006 11 9 20 10 4 14 1 5 6
2007 8 9 17 7 4 11 1 5 6
2008 9 9 18 9 4 13 5 5
2009 8 8 16 8 6 14 2 2
2010 9 11 20 7 6 13 2 5 7
2011 8 6 14 7 3 10 1 3 4
2012 8 7 15 6 5 11 2 2 4
2013 9 8 17 8 4 12 1 4 5
2014 11 9 20 10 3 13 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVINESDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.5 14.1 45.6 31.0 6.0 37.0 0.5 8.1 8.6
1981 35.5 13.8 49.3 35.0 6.0 41.0 0.5 7.8 8.4
1982 34.5 14.6 49.1 34.0 8.0 42.0 0.5 6.6 7.1
1983 34.5 14.3 48.8 34.0 7.0 41.0 0.5 7.3 7.8
1984 30.8 14.2 45.0 30.0 6.0 36.0 0.8 8.2 9.0
1985 29.8 12.6 42.5 29.0 6.0 35.0 0.8 6.6 7.5
1986 29.9 14.0 43.9 29.0 7.0 36.0 0.9 7.0 7.9
1987 30.8 15.4 46.3 29.0 7.0 36.0 1.8 8.4 10.3
1988 31.8 18.0 49.8 30.0 8.0 38.0 1.8 10.0 11.8
1989 28.6 21.4 50.0 26.0 13.0 39.0 2.6 8.4 11.0
1990 28.8 20.1 48.9 27.0 11.0 38.0 1.8 9.1 10.9
1991 26.9 19.7 46.6 25.0 11.0 36.0 1.9 8.7 10.6
1992 20.9 20.2 41.1 19.0 10.0 29.0 1.9 10.2 12.1
1993 19.9 22.1 42.0 19.0 13.0 32.0 0.9 9.1 10.0
1994 17.1 23.4 40.5 15.0 7.0 22.0 2.1 16.4 18.5
1995 19.3 22.5 41.8 18.0 9.0 27.0 1.3 13.5 14.8
1996 19.0 22.0 41.1 18.0 9.0 27.0 1.0 13.0 14.1
1997 17.3 21.0 38.4 16.0 10.0 26.0 1.3 11.0 12.4
1998 19.7 20.2 39.8 18.0 11.0 29.0 1.7 9.2 10.8
1999 15.3 14.6 29.9 15.0 5.0 20.0 0.3 9.6 9.9
2000 12.0 9.1 21.1 12.0 4.0 16.0 5.1 5.1
2001 12.0 9.1 21.1 12.0 3.0 15.0 6.1 6.1
2002 14.0 7.9 21.9 14.0 2.0 16.0 5.9 5.9
2003 10.5 6.2 16.6 10.0 3.0 13.0 0.5 3.2 3.7
2004 11.5 5.7 17.2 11.0 2.0 13.0 0.5 3.7 4.2
2005 10.8 5.7 16.5 10.0 3.0 13.0 0.8 2.7 3.5
2006 10.8 6.6 17.4 10.0 4.0 14.0 0.8 2.6 3.4
2007 7.8 6.6 14.4 7.0 4.0 11.0 0.8 2.6 3.4
2008 9.0 6.6 15.6 9.0 4.0 13.0 2.6 2.6
2009 8.0 6.9 14.9 8.0 6.0 14.0 0.9 0.9
2010 8.0 8.4 16.4 7.0 6.0 13.0 1.0 2.4 3.4
2011 7.8 5.0 12.8 7.0 3.0 10.0 0.8 2.0 2.8
2012 7.3 6.3 13.6 6.0 5.0 11.0 1.3 1.3 2.6
2013 8.8 6.1 14.9 8.0 4.0 12.0 0.8 2.0 2.8
2014 10.4 5.8 16.2 10.0 3.0 13.0 0.4 2.8 3.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVINESDAL (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 53 0.0 45.6 0.0
1981 56 0.0 49.3 0.0
1982 56 0.0 49.1 0.0
1983 58 0.0 48.8 0.0
1984 54 0.0 45.0 0.0
1985 51 0.0 42.5 0.0
1986 53 0.0 43.9 0.0
1987 55 0.0 46.3 0.0
1988 59 0.0 49.8 0.0
1989 58 0.0 50.0 0.0
1990 56 0.0 48.9 0.0
1991 58 0.0 46.6 0.0
1992 55 0.0 41.1 0.0
1993 58 0.0 42.0 0.0
1994 56 0.0 40.5 0.0
1995 59 0.0 41.8 0.0
1996 59 0.0 41.1 0.0
1997 50 0.0 38.4 0.0
1998 50 0.0 39.8 0.0
1999 40 0.0 29.9 0.0
2000 25 0.0 1.1 21.1 0.0
2001 26 0.0 1.1 21.1 0.0
2002 26 0.0 1.2 21.9 0.0
2003 21 0.0 0.9 16.6 0.0
2004 21 0.0 0.9 17.2 0.0
2005 19 0.0 0.8 16.5 0.0
2006 20 0.0 0.8 17.4 0.0
2007 17 0.0 0.7 14.4 0.0
2008 18 0.0 0.7 15.6 0.0
2009 16 0.0 0.7 14.9 0.0
2010 20 0.0 0.9 16.4 0.0
2011 14 0.0 0.6 12.8 0.0
2012 15 0.0 0.7 13.6 0.0
2013 17 0.0 0.7 14.9 0.0
2014 20 0.0 0.9 16.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVINESDAL (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 5.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVINESDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 5.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVINESDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:29 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I KVINESDAL KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:13:12 AGDER POLITIDISTRIKT KVINESDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
90:2:2:10:12 NAV VEST-AGDER NAV KVINESDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 5.2