FORVALTNINGSDATABASEN

SIRDAL, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SIRDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 10 23 10 5 15 3 5 8
1981 12 12 24 9 5 14 3 7 10
1982 15 11 26 12 5 17 3 6 9
1983 15 11 26 11 4 15 4 7 11
1984 10 9 19 6 4 10 4 5 9
1985 11 11 22 6 6 12 5 5 10
1986 11 11 22 6 5 11 5 6 11
1987 11 10 21 8 3 11 3 7 10
1988 10 10 20 8 5 13 2 5 7
1989 10 11 21 7 4 11 3 7 10
1990 9 12 21 7 5 12 2 7 9
1991 10 15 25 7 3 10 3 12 15
1992 11 15 26 9 4 13 2 11 13
1993 10 17 27 7 4 11 3 13 16
1994 7 16 23 6 4 10 1 12 13
1995 8 16 24 7 3 10 1 13 14
1996 8 19 27 6 3 9 2 16 18
1997 7 14 21 7 4 11 10 10
1998 7 16 23 7 4 11 12 12
1999 7 17 24 7 4 11 13 13
2000 5 7 12 5 4 9 3 3
2001 5 7 12 5 5 10 2 2
2002 5 7 12 5 4 9 3 3
2003 5 8 13 5 5 10 3 3
2004 5 5 10 5 3 8 2 2
2005 5 5 10 5 3 8 2 2
2006 5 5 10 5 3 8 2 2
2007 5 5 10 5 3 8 2 2
2008 5 5 10 5 3 8 2 2
2009 5 5 10 5 3 8 2 2
2010 6 5 11 6 3 9 2 2
2011 4 6 10 4 4 8 2 2
2012 3 6 9 3 4 7 2 2
2013 3 6 9 2 4 6 1 2 3
2014 3 5 8 3 3 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SIRDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 11.9 7.6 19.5 10.0 5.0 15.0 1.9 2.6 4.5
1981 11.0 8.4 19.4 9.0 5.0 14.0 2.0 3.4 5.4
1982 14.0 7.9 21.8 12.0 5.0 17.0 2.0 2.9 4.9
1983 13.6 7.3 20.9 11.0 4.0 15.0 2.6 3.3 5.9
1984 8.6 6.5 15.1 6.0 4.0 10.0 2.6 2.5 5.1
1985 9.3 7.9 17.2 6.0 6.0 12.0 3.3 1.9 5.2
1986 9.4 7.1 16.4 6.0 5.0 11.0 3.4 2.0 5.4
1987 9.4 6.8 16.1 8.0 3.0 11.0 1.4 3.8 5.1
1988 9.2 7.5 16.7 8.0 5.0 13.0 1.2 2.5 3.7
1989 9.0 7.5 16.5 7.0 4.0 11.0 2.0 3.5 5.5
1990 8.2 8.8 17.0 7.0 5.0 12.0 1.2 3.8 5.0
1991 8.2 7.7 15.9 7.0 3.0 10.0 1.2 4.7 5.9
1992 9.6 7.8 17.4 9.0 4.0 13.0 0.6 3.8 4.4
1993 8.3 9.0 17.3 7.0 4.0 11.0 1.3 5.0 6.3
1994 6.2 9.2 15.5 6.0 4.0 10.0 0.2 5.2 5.5
1995 7.4 8.9 16.3 7.0 3.0 10.0 0.4 5.9 6.3
1996 7.2 10.5 17.6 6.0 3.0 9.0 1.2 7.5 8.6
1997 7.0 8.6 15.6 7.0 4.0 11.0 4.6 4.6
1998 7.0 9.5 16.5 7.0 4.0 11.0 5.5 5.5
1999 7.0 9.4 16.4 7.0 4.0 11.0 5.4 5.4
2000 5.0 4.8 9.8 5.0 4.0 9.0 0.8 0.8
2001 5.0 5.3 10.3 5.0 5.0 10.0 0.3 0.3
2002 5.0 4.8 9.8 5.0 4.0 9.0 0.8 0.8
2003 5.0 5.5 10.5 5.0 5.0 10.0 0.5 0.5
2004 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2005 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2006 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2007 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2008 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2009 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2010 6.0 3.7 9.7 6.0 3.0 9.0 0.7 0.7
2011 4.0 4.7 8.7 4.0 4.0 8.0 0.7 0.7
2012 3.0 4.7 7.7 3.0 4.0 7.0 0.7 0.7
2013 2.5 4.7 7.2 2.0 4.0 6.0 0.5 0.7 1.2
2014 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.7 0.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SIRDAL (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 19.5 0.0
1981 24 0.0 19.4 0.0
1982 26 0.0 21.8 0.0
1983 26 0.0 20.9 0.0
1984 19 0.0 15.1 0.0
1985 22 0.0 17.2 0.0
1986 22 0.0 16.4 0.0
1987 21 0.0 16.1 0.0
1988 20 0.0 16.7 0.0
1989 21 0.0 16.5 0.0
1990 21 0.0 17.0 0.0
1991 25 0.0 15.9 0.0
1992 26 0.0 17.4 0.0
1993 27 0.0 17.3 0.0
1994 23 0.0 15.5 0.0
1995 24 0.0 16.3 0.0
1996 27 0.0 17.6 0.0
1997 21 0.0 15.6 0.0
1998 23 0.0 16.5 0.0
1999 24 0.0 16.4 0.0
2000 12 0.0 1.3 9.8 0.0
2001 12 0.0 1.3 10.3 0.0
2002 12 0.0 1.2 9.8 0.0
2003 13 0.0 1.4 10.5 0.0
2004 10 0.0 1.1 8.7 0.0
2005 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2006 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2007 10 0.0 0.9 8.7 0.0
2008 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2009 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2010 11 0.0 1.0 9.7 0.0
2011 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2012 9 0.0 0.9 7.7 0.0
2013 9 0.0 0.9 7.2 0.0
2014 8 0.0 0.8 6.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SIRDAL (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SIRDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SIRDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:50 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SIRDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:10:17 NAV VEST-AGDER NAV SIRDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
4:7:15:14:14 ROGALAND POLITIDISTRIKT SIRDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2