FORVALTNINGSDATABASEN

HVALER, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HVALER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 7 28 19 4 23 2 3 5
1981 28 12 40 26 5 31 2 7 9
1982 29 12 41 27 4 31 2 8 10
1983 31 13 44 29 4 33 2 9 11
1984 30 13 43 28 3 31 2 10 12
1985 27 13 40 26 3 29 1 10 11
1986 14 13 27 13 3 16 1 10 11
1987 26 13 39 25 3 28 1 10 11
1988 15 15 30 12 3 15 3 12 15
1989 21 18 39 19 4 23 2 14 16
1990 21 18 39 20 4 24 1 14 15
1991 14 22 36 13 4 17 1 18 19
1992 14 20 34 14 4 18 16 16
1993 14 20 34 14 2 16 18 18
1994 8 18 26 8 3 11 15 15
1995 13 21 34 13 4 17 17 17
1996 12 20 32 12 6 18 14 14
1997 8 12 20 8 4 12 8 8
1998 9 13 22 9 4 13 9 9
1999 5 10 15 5 5 10 5 5
2000 4 9 13 4 4 8 5 5
2001 6 8 14 6 4 10 4 4
2002 5 4 9 5 1 6 3 3
2003 7 5 12 7 2 9 3 3
2004 6 5 11 6 2 8 3 3
2005 6 5 11 6 2 8 3 3
2006 26 7 33 26 1 27 6 6
2007 25 6 31 24 1 25 1 5 6
2008 27 6 33 26 1 27 1 5 6
2009 27 9 36 27 3 30 6 6
2010 26 7 33 26 1 27 6 6
2011 25 6 31 25 2 27 4 4
2012 28 5 33 25 2 27 3 3 6
2013 25 6 31 25 1 26 5 5
2014 23 5 28 22 4 26 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HVALER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.2 5.7 25.9 19.0 4.0 23.0 1.2 1.7 2.8
1981 27.2 8.1 35.2 26.0 5.0 31.0 1.2 3.1 4.2
1982 28.2 7.6 35.7 27.0 4.0 31.0 1.2 3.6 4.7
1983 30.2 8.1 38.2 29.0 4.0 33.0 1.2 4.1 5.2
1984 29.2 7.4 36.6 28.0 3.0 31.0 1.2 4.4 5.6
1985 26.7 7.6 34.2 26.0 3.0 29.0 0.7 4.6 5.2
1986 13.7 7.2 20.9 13.0 3.0 16.0 0.7 4.2 4.9
1987 25.7 7.1 32.8 25.0 3.0 28.0 0.7 4.1 4.8
1988 13.9 8.5 22.4 12.0 3.0 15.0 1.9 5.5 7.4
1989 20.4 10.3 30.7 19.0 4.0 23.0 1.4 6.3 7.7
1990 20.7 9.9 30.6 20.0 4.0 24.0 0.7 5.9 6.6
1991 13.6 11.2 24.8 13.0 4.0 17.0 0.6 7.2 7.8
1992 14.0 11.1 25.1 14.0 4.0 18.0 7.1 7.1
1993 14.0 9.1 23.1 14.0 2.0 16.0 7.1 7.1
1994 8.0 10.4 18.4 8.0 3.0 11.0 7.3 7.3
1995 13.0 11.8 24.8 13.0 4.0 17.0 7.8 7.8
1996 12.0 13.0 25.0 12.0 6.0 18.0 7.0 7.0
1997 8.0 8.9 16.9 8.0 4.0 12.0 4.9 4.9
1998 9.0 9.3 18.3 9.0 4.0 13.0 5.3 5.3
1999 5.0 7.8 12.8 5.0 5.0 10.0 2.8 2.8
2000 4.0 6.7 10.7 4.0 4.0 8.0 2.7 2.7
2001 6.0 6.0 12.0 6.0 4.0 10.0 2.0 2.0
2002 5.0 3.0 8.0 5.0 1.0 6.0 2.0 2.0
2003 7.0 4.0 11.0 7.0 2.0 9.0 2.0 2.0
2004 6.0 3.7 9.7 6.0 2.0 8.0 1.7 1.7
2005 6.0 3.7 9.7 6.0 2.0 8.0 1.7 1.7
2006 26.0 3.5 29.5 26.0 1.0 27.0 2.5 2.5
2007 24.5 2.9 27.4 24.0 1.0 25.0 0.5 1.9 2.4
2008 26.5 2.7 29.2 26.0 1.0 27.0 0.5 1.7 2.2
2009 27.0 5.5 32.5 27.0 3.0 30.0 2.5 2.5
2010 26.0 3.7 29.7 26.0 1.0 27.0 2.7 2.7
2011 25.0 3.7 28.7 25.0 2.0 27.0 1.7 1.7
2012 26.5 3.6 30.1 25.0 2.0 27.0 1.5 1.6 3.1
2013 25.0 3.5 28.5 25.0 1.0 26.0 2.5 2.5
2014 22.5 4.5 27.0 22.0 4.0 26.0 0.6 0.5 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HVALER (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 25.9 0.0
1981 40 0.0 35.2 0.0
1982 41 0.0 35.7 0.0
1983 44 0.0 38.2 0.0
1984 43 0.0 36.6 0.0
1985 40 0.0 34.2 0.0
1986 27 0.0 20.9 0.0
1987 39 0.0 32.8 0.0
1988 30 0.0 22.4 0.0
1989 39 0.0 30.7 0.0
1990 39 0.0 30.6 0.0
1991 36 0.0 24.8 0.0
1992 34 0.0 25.1 0.0
1993 34 0.0 23.1 0.0
1994 26 0.0 18.4 0.0
1995 34 0.0 24.8 0.0
1996 32 0.0 25.0 0.0
1997 20 0.0 16.9 0.0
1998 22 0.0 18.3 0.0
1999 15 0.0 12.8 0.0
2000 13 0.0 1.5 10.7 0.0
2001 14 0.0 1.6 12.0 0.0
2002 9 0.0 1.0 8.0 0.0
2003 12 0.0 1.2 11.0 0.0
2004 11 0.0 1.1 9.7 0.0
2005 11 0.0 1.1 9.7 0.0
2006 33 0.0 3.0 29.5 0.0
2007 31 0.0 2.7 27.4 0.0
2008 33 0.0 2.7 29.2 0.0
2009 36 0.0 3.0 32.5 0.0
2010 33 0.0 2.8 29.7 0.0
2011 31 0.0 2.5 28.7 0.0
2012 33 0.0 2.7 30.1 0.0
2013 31 0.0 2.5 28.5 0.0
2014 28 0.0 2.3 27.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HVALER (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HVALER (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.5
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HVALER (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:17 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HVALER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:14:2:4 KYSTVERKET SØRØST FREDRIKSTAD LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.5
90:2:2:1:10 NAV ØSTFOLD NAV HVALER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
4:7:15:1:5 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT HVALER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0