FORVALTNINGSDATABASEN

GJESDAL, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GJESDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 16 34 16 8 24 2 8 10
1981 19 20 39 17 12 29 2 8 10
1982 18 22 40 16 14 30 2 8 10
1983 19 26 45 16 15 31 3 11 14
1984 16 21 37 14 14 28 2 7 9
1985 15 19 34 13 13 26 2 6 8
1986 17 21 38 15 12 27 2 9 11
1987 17 24 41 15 11 26 2 13 15
1988 16 23 39 14 10 24 2 13 15
1989 19 24 43 16 11 27 3 13 16
1990 20 25 45 17 10 27 3 15 18
1991 20 36 56 17 9 26 3 27 30
1992 20 37 57 17 11 28 3 26 29
1993 22 42 64 17 9 26 5 33 38
1994 20 39 59 17 8 25 3 31 34
1995 26 43 69 22 12 34 4 31 35
1996 25 39 64 21 12 33 4 27 31
1997 20 49 69 17 19 36 3 30 33
1998 21 48 69 18 16 34 3 32 35
1999 17 60 77 15 19 34 2 41 43
2000 13 21 34 13 8 21 13 13
2001 13 21 34 13 6 19 15 15
2002 13 15 28 13 5 18 10 10
2003 11 17 28 11 6 17 11 11
2004 10 17 27 10 5 15 12 12
2005 10 17 27 10 7 17 10 10
2006 8 14 22 8 7 15 7 7
2007 7 15 22 6 8 14 1 7 8
2008 10 9 19 10 6 16 3 3
2009 7 11 18 6 6 12 1 5 6
2010 7 13 20 5 9 14 2 4 6
2011 9 15 24 8 10 18 1 5 6
2012 7 16 23 6 12 18 1 4 5
2013 8 13 21 7 10 17 1 3 4
2014 7 13 20 6 11 17 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GJESDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.4 12.4 29.8 16.0 8.0 24.0 1.4 4.4 5.8
1981 18.4 16.3 34.6 17.0 12.0 29.0 1.4 4.3 5.6
1982 17.4 18.3 35.7 16.0 14.0 30.0 1.4 4.3 5.7
1983 17.6 21.0 38.6 16.0 15.0 31.0 1.6 6.0 7.6
1984 15.6 17.4 33.0 14.0 14.0 28.0 1.6 3.4 5.0
1985 14.6 16.1 30.7 13.0 13.0 26.0 1.6 3.1 4.7
1986 16.6 17.1 33.7 15.0 12.0 27.0 1.6 5.1 6.7
1987 16.5 19.0 35.5 15.0 11.0 26.0 1.5 8.0 9.5
1988 15.5 18.6 34.1 14.0 10.0 24.0 1.5 8.6 10.1
1989 18.0 19.0 37.0 16.0 11.0 27.0 2.0 8.0 10.0
1990 19.0 18.8 37.9 17.0 10.0 27.0 2.0 8.8 10.9
1991 19.2 20.9 40.2 17.0 9.0 26.0 2.2 11.9 14.1
1992 19.0 22.1 41.1 17.0 11.0 28.0 2.0 11.1 13.1
1993 19.3 22.4 41.7 17.0 9.0 26.0 2.3 13.4 15.7
1994 18.7 21.1 39.8 17.0 8.0 25.0 1.7 13.1 14.8
1995 23.9 26.1 50.0 22.0 12.0 34.0 1.9 14.1 16.0
1996 22.8 25.2 48.0 21.0 12.0 33.0 1.8 13.2 15.0
1997 18.0 33.7 51.7 17.0 19.0 36.0 1.0 14.7 15.7
1998 19.1 33.4 52.5 18.0 16.0 34.0 1.1 17.4 18.5
1999 16.0 40.7 56.6 15.0 19.0 34.0 1.0 21.6 22.6
2000 13.0 15.7 28.7 13.0 8.0 21.0 7.7 7.7
2001 13.0 14.8 27.8 13.0 6.0 19.0 8.8 8.8
2002 13.0 9.9 22.9 13.0 5.0 18.0 4.9 4.9
2003 11.0 12.7 23.7 11.0 6.0 17.0 6.7 6.7
2004 10.0 11.7 21.7 10.0 5.0 15.0 6.7 6.7
2005 10.0 12.7 22.7 10.0 7.0 17.0 5.7 5.7
2006 8.0 11.2 19.2 8.0 7.0 15.0 4.2 4.2
2007 6.8 12.4 19.2 6.0 8.0 14.0 0.8 4.4 5.2
2008 10.0 7.4 17.4 10.0 6.0 16.0 1.4 1.4
2009 6.1 9.1 15.2 6.0 6.0 12.0 0.1 3.1 3.2
2010 5.9 11.3 17.2 5.0 9.0 14.0 0.9 2.3 3.2
2011 8.8 13.1 21.9 8.0 10.0 18.0 0.8 3.1 3.9
2012 6.8 14.3 21.1 6.0 12.0 18.0 0.8 2.3 3.1
2013 7.8 12.0 19.8 7.0 10.0 17.0 0.8 2.0 2.8
2014 6.8 12.2 19.0 6.0 11.0 17.0 0.8 1.2 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GJESDAL (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 29.8 0.0
1981 39 0.0 34.6 0.0
1982 40 0.0 35.7 0.0
1983 45 0.0 38.6 0.0
1984 37 0.0 33.0 0.0
1985 34 0.0 30.7 0.0
1986 38 0.0 33.7 0.0
1987 41 0.0 35.5 0.0
1988 39 0.0 34.1 0.0
1989 43 0.0 37.0 0.0
1990 45 0.0 37.9 0.0
1991 56 0.0 40.2 0.0
1992 57 0.0 41.1 0.0
1993 64 0.0 41.7 0.0
1994 59 0.0 39.8 0.0
1995 69 0.0 50.0 0.0
1996 64 0.0 48.0 0.0
1997 69 0.0 51.7 0.0
1998 69 0.0 52.5 0.0
1999 77 0.0 56.6 0.0
2000 34 0.0 1.3 28.7 0.0
2001 34 0.0 1.3 27.8 0.0
2002 28 0.0 1.0 22.9 0.0
2003 28 0.0 1.0 23.7 0.0
2004 27 0.0 1.0 21.7 0.0
2005 27 0.0 1.0 22.7 0.0
2006 22 0.0 0.8 19.2 0.0
2007 22 0.0 0.8 19.2 0.0
2008 19 0.0 0.6 17.4 0.0
2009 18 0.0 0.6 15.2 0.0
2010 20 0.0 0.6 17.2 0.0
2011 24 0.0 0.7 21.9 0.0
2012 23 0.0 0.6 21.1 0.0
2013 21 0.0 0.6 19.8 0.0
2014 20 0.0 0.5 19.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GJESDAL (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GJESDAL (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.7
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GJESDAL (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:11:13 NAV ROGALAND NAV GJESDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.7
4:7:15:14:4 ROGALAND POLITIDISTRIKT GJESDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3
89:51:6:13 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I GJESDAL OG ÅLGÅRD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0