FORVALTNINGSDATABASEN

RANDABERG, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RANDABERG (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 19 35 16 13 29 6 6
1981 17 17 34 17 12 29 5 5
1982 20 17 37 20 11 31 6 6
1983 20 20 40 20 12 32 8 8
1984 14 18 32 13 8 21 1 10 11
1985 14 20 34 14 9 23 11 11
1986 14 19 33 14 10 24 9 9
1987 14 20 34 14 10 24 10 10
1988 13 23 36 13 12 25 11 11
1989 11 22 33 11 11 22 11 11
1990 13 23 36 11 12 23 2 11 13
1991 13 24 37 11 13 24 2 11 13
1992 11 25 36 9 12 21 2 13 15
1993 9 30 39 8 10 18 1 20 21
1994 9 23 32 6 8 14 3 15 18
1995 13 26 39 11 8 19 2 18 20
1996 12 26 38 11 11 22 1 15 16
1997 11 25 36 9 12 21 2 13 15
1998 13 26 39 9 14 23 4 12 16
1999 20 31 51 13 17 30 7 14 21
2000 5 16 21 5 12 17 4 4
2001 8 15 23 8 9 17 6 6
2002 4 9 13 4 8 12 1 1
2003 5 9 14 5 7 12 2 2
2004 8 14 22 6 9 15 2 5 7
2005 7 16 23 5 11 16 2 5 7
2006 8 16 24 6 9 15 2 7 9
2007 8 19 27 5 11 16 3 8 11
2008 8 23 31 6 12 18 2 11 13
2009 9 26 35 5 14 19 4 12 16
2010 13 35 48 8 20 28 5 15 20
2011 11 28 39 7 15 22 4 13 17
2012 12 25 37 6 14 20 6 11 17
2013 10 14 24 8 8 16 2 6 8
2014 11 12 23 8 11 19 3 1 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RANDABERG (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 15.6 31.6 16.0 13.0 29.0 2.6 2.6
1981 17.0 14.2 31.2 17.0 12.0 29.0 2.2 2.2
1982 20.0 13.4 33.3 20.0 11.0 31.0 2.3 2.3
1983 20.0 14.9 34.9 20.0 12.0 32.0 2.9 2.9
1984 13.1 10.7 23.7 13.0 8.0 21.0 0.1 2.7 2.7
1985 14.0 12.3 26.3 14.0 9.0 23.0 3.3 3.3
1986 14.0 11.8 25.8 14.0 10.0 24.0 1.8 1.8
1987 14.0 12.3 26.3 14.0 10.0 24.0 2.3 2.3
1988 13.0 15.5 28.5 13.0 12.0 25.0 3.5 3.5
1989 11.0 14.3 25.3 11.0 11.0 22.0 3.3 3.3
1990 11.2 15.7 26.9 11.0 12.0 23.0 0.2 3.7 3.9
1991 11.2 17.2 28.4 11.0 13.0 24.0 0.2 4.2 4.4
1992 9.2 17.0 26.2 9.0 12.0 21.0 0.2 5.0 5.2
1993 8.1 17.2 25.3 8.0 10.0 18.0 0.1 7.2 7.3
1994 7.1 14.5 21.6 6.0 8.0 14.0 1.1 6.5 7.6
1995 11.9 16.0 27.8 11.0 8.0 19.0 0.9 8.0 8.8
1996 11.8 18.2 30.0 11.0 11.0 22.0 0.8 7.2 8.0
1997 10.1 17.7 27.8 9.0 12.0 21.0 1.1 5.7 6.8
1998 10.9 20.5 31.3 9.0 14.0 23.0 1.9 6.5 8.3
1999 14.9 23.2 38.1 13.0 17.0 30.0 1.9 6.2 8.1
2000 5.0 13.5 18.5 5.0 12.0 17.0 1.5 1.5
2001 8.0 11.4 19.4 8.0 9.0 17.0 2.4 2.4
2002 4.0 8.5 12.5 4.0 8.0 12.0 0.5 0.5
2003 5.0 8.1 13.1 5.0 7.0 12.0 1.1 1.1
2004 7.4 12.4 19.9 6.0 9.0 15.0 1.5 3.5 4.9
2005 6.4 13.9 20.3 5.0 11.0 16.0 1.5 2.9 4.3
2006 7.4 12.9 20.4 6.0 9.0 15.0 1.5 3.9 5.4
2007 6.9 15.4 22.3 5.0 11.0 16.0 2.0 4.4 6.3
2008 7.4 18.5 26.0 6.0 12.0 18.0 1.5 6.6 8.0
2009 6.8 21.6 28.4 5.0 14.0 19.0 1.8 7.7 9.4
2010 10.3 28.9 39.2 8.0 20.0 28.0 2.3 8.9 11.2
2011 8.9 22.5 31.5 7.0 15.0 22.0 1.9 7.5 9.4
2012 9.1 20.5 29.6 6.0 14.0 20.0 3.1 6.5 9.6
2013 9.0 12.5 21.5 8.0 8.0 16.0 1.0 4.5 5.5
2014 9.5 11.9 21.4 8.0 11.0 19.0 1.5 0.9 2.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RANDABERG (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 31.6 0.0
1981 34 0.0 31.2 0.0
1982 37 0.0 33.3 0.0
1983 40 0.0 34.9 0.0
1984 32 0.0 23.7 0.0
1985 34 0.0 26.3 0.0
1986 33 0.0 25.8 0.0
1987 34 0.0 26.3 0.0
1988 36 0.0 28.5 0.0
1989 33 0.0 25.3 0.0
1990 36 0.0 26.9 0.0
1991 37 0.0 28.4 0.0
1992 36 0.0 26.2 0.0
1993 39 0.0 25.3 0.0
1994 32 0.0 21.6 0.0
1995 39 0.0 27.8 0.0
1996 38 0.0 30.0 0.0
1997 36 0.0 27.8 0.0
1998 39 0.0 31.3 0.0
1999 51 0.0 38.1 0.0
2000 21 0.0 0.7 18.5 0.0
2001 23 0.0 0.8 19.4 0.0
2002 13 0.0 0.5 12.5 0.0
2003 14 0.0 0.5 13.1 0.0
2004 22 0.0 0.8 19.9 0.0
2005 23 0.0 0.7 20.3 0.0
2006 24 0.0 0.7 20.4 0.0
2007 27 0.0 0.8 22.3 0.0
2008 31 0.0 0.8 26.0 0.0
2009 35 0.0 0.9 28.4 0.0
2010 48 0.0 1.3 39.2 0.0
2011 39 0.0 1.0 31.5 0.0
2012 37 0.0 1.0 29.6 0.0
2013 24 0.0 0.7 21.5 0.0
2014 23 0.0 0.6 21.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RANDABERG (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.9
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RANDABERG (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.5
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.9
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RANDABERG (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:4:4 JUSTERVESENET JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.5
90:2:2:11:24 NAV ROGALAND NAV RANDABERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
4:7:15:14:12 ROGALAND POLITIDISTRIKT RANDABERG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.9
89:51:6:14 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRØDEM SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:30 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I RANDABERG SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.0