FORVALTNINGSDATABASEN

(35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1690 1656.4 1608 1608.0 82 48.4
Kvinner 1574 1494.2 1306 1306.0 268 188.2
Totalt 3264 3150.6 2914 2914.0 350 236.6
(35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
2.1 2.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 5 4.1
2 AKERSHUS 93 91.1
3 OSLO 746 723.7
7 VESTFOLD 5 5.0
9 AUST-AGDER 38 37.9
10 VEST-AGDER 10 9.4
11 ROGALAND 256 249.0
12 HORDALAND 1001 966.9
14 SOGN OG FJORDANE 29 26.3
15 MØRE OG ROMSDAL 52 50.3
16 SØR-TRØNDELAG 263 252.6
17 NORD-TRØNDELAG 6 5.0
18 NORDLAND 598 572.1
19 TROMS 127 123.2
20 FINNMARK 35 34.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 5 4.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 93 91.1
OSLO 301 OSLO 746 723.7
VESTFOLD 709 LARVIK 5 5.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 38 37.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 10 9.4
ROGALAND 1101 EIGERSUND 18 17.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 216 212.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 4.5
ROGALAND 1149 KARMØY 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN 932 900.8
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 25 24.4
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 37 35.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 12 11.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 262 251.6
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 6 5.0
NORDLAND 1804 BODØ 20 19.6
NORDLAND 1805 NARVIK 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY 525 502.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7 6.4
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN 13 11.8
NORDLAND 1870 SORTLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ 114 111.9
TROMS 1903 HARSTAD 4 4.0
TROMS 1931 LENVIK 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 7 6.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 39 35.2
JUSTERVESENET 97 95.1
NORSK AKKREDITERING 24 23.5
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
SJØFARTSDIREKTORATET 330 324.0
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 4 4.0
GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 79 75.8
NORSK ROMSENTER 38 36.9
PATENTSTYRET 264 253.7
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 562 537.7
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 581 563.6
KONKURRANSETILSYNET 108 106.8
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 129 121.6
FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 39 34.9
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35 33.3
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 18 15.1
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 24 23.4
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 216 209.1
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 41 38.6
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 53 50.9
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 32 31.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 5 4.1
2 AKERSHUS JUSTERVESENET 69 67.6
2 AKERSHUS NORSK AKKREDITERING 24 23.5
3 OSLO NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
3 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 9 8.6
3 OSLO KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 4 4.0
3 OSLO GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 79 75.8
3 OSLO NORSK ROMSENTER 38 36.9
3 OSLO PATENTSTYRET 264 253.7
3 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 20 19.0
7 VESTFOLD SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
9 AUST-AGDER HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 38 37.9
10 VEST-AGDER SJØFARTSDIREKTORATET 6 5.8
10 VEST-AGDER FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 4 3.6
11 ROGALAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 30 27.5
11 ROGALAND SJØFARTSDIREKTORATET 221 217.0
11 ROGALAND JUSTERVESENET 5 4.5
12 HORDALAND SJØFARTSDIREKTORATET 34 34.0
12 HORDALAND KONKURRANSETILSYNET 108 106.8
12 HORDALAND NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 129 121.6
12 HORDALAND FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
12 HORDALAND FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 15 13.6
12 HORDALAND HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 488 472.4
12 HORDALAND JUSTERVESENET 8 8.0
14 SOGN OG FJORDANE SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
14 SOGN OG FJORDANE FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 24 21.3
15 MØRE OG ROMSDAL SJØFARTSDIREKTORATET 17 17.0
15 MØRE OG ROMSDAL FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35 33.3
16 SØR-TRØNDELAG SJØFARTSDIREKTORATET 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 16 13.1
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 24 23.4
16 SØR-TRØNDELAG JUSTERVESENET 6 6.0
16 SØR-TRØNDELAG NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214 207.1
17 NORD-TRØNDELAG SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.0
17 NORD-TRØNDELAG FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 2 2.0
18 NORDLAND SJØFARTSDIREKTORATET 15 14.8
18 NORDLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 41 38.6
18 NORDLAND REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 542 518.7
19 TROMS SJØFARTSDIREKTORATET 8 8.0
19 TROMS FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 53 50.9
19 TROMS HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 55 53.3
19 TROMS JUSTERVESENET 9 9.0
19 TROMS NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 2 2.0
20 FINNMARK FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 32 31.2
20 FINNMARK SJØFARTSDIREKTORATET 3 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 5 4.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 69 67.6
AKERSHUS 231 SKEDSMO NORSK AKKREDITERING 24 23.5
OSLO 301 OSLO NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
OSLO 301 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 9 8.6
OSLO 301 OSLO KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 4 4.0
OSLO 301 OSLO GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 79 75.8
OSLO 301 OSLO NORSK ROMSENTER 38 36.9
OSLO 301 OSLO PATENTSTYRET 264 253.7
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 20 19.0
VESTFOLD 709 LARVIK SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 38 37.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SJØFARTSDIREKTORATET 6 5.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 4 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 18 17.4
ROGALAND 1103 STAVANGER SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 216 212.0
ROGALAND 1127 RANDABERG JUSTERVESENET 5 4.5
ROGALAND 1149 KARMØY FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 34 34.0
HORDALAND 1201 BERGEN KONKURRANSETILSYNET 108 106.8
HORDALAND 1201 BERGEN NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 129 121.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 15 13.6
HORDALAND 1201 BERGEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 419 406.3
HORDALAND 1201 BERGEN JUSTERVESENET 8 8.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 25 24.4
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SJØFARTSDIREKTORATET 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 26 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SJØFARTSDIREKTORATET 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 6 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SJØFARTSDIREKTORATET 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 15 12.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 24 23.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JUSTERVESENET 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214 207.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 15 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 523 500.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 3 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN SJØFARTSDIREKTORATET 6 6.0
NORDLAND 1865 VÅGAN FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 7 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ SJØFARTSDIREKTORATET 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 44 43.6
TROMS 1902 TROMSØ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 55 53.3
TROMS 1902 TROMSØ JUSTERVESENET 9 9.0
TROMS 1902 TROMSØ NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 2 2.0
TROMS 1903 HARSTAD SJØFARTSDIREKTORATET 4 4.0
TROMS 1931 LENVIK FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SJØFARTSDIREKTORATET 3 2.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 4 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:1 FISKERIKONTORET FREDRIKSTAD 5 4.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 35:4:2 JUSTERVESENET 51 50.4
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 35:4:3 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR ØST 18 17.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO NORSK AKKREDITERING 35:6:1 NORSK AKKREDITERING 24 23.5
OSLO 301 OSLO NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 35:1 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
OSLO 301 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:11 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON OSLO 9 8.6
OSLO 301 OSLO KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 35:11:1 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRILLLE RETTAR 4 4.0
OSLO 301 OSLO GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 35:3:1 GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 79 75.8
OSLO 301 OSLO NORSK ROMSENTER 35:7:1 NORSK ROMSENTER 38 36.9
OSLO 301 OSLO PATENTSTYRET 35:8:1 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN 264 253.7
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:2 BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET 20 19.0
VESTFOLD 709 LARVIK SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:10 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON LARVIK 5 5.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:4 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN 38 37.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:8 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSAND 6 5.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:3 FISKERIKONTORET KRISTIANSAND 4 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:4 REGIONKONTORET EGERSUND 18 17.4
ROGALAND 1103 STAVANGER SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:14 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:1 SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET 209 205.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:7 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND 7 7.0
ROGALAND 1127 RANDABERG JUSTERVESENET 35:4:4 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR SØR 5 4.5
ROGALAND 1149 KARMØY FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:2 FISKERIKONTORET KOPERVIK 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:19 SKIPSREGISTRENE 22 22.0
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:2 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BERGEN 12 12.0
HORDALAND 1201 BERGEN KONKURRANSETILSYNET 35:12:2 KONKURRANSETILSYNET BERGEN 108 106.8
HORDALAND 1201 BERGEN NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 35:13:1 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 129 121.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET 35:14:1:1 FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 35:14:3:1 FISKERIKONTORET BERGEN 15 13.6
HORDALAND 1201 BERGEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN 419 406.3
HORDALAND 1201 BERGEN JUSTERVESENET 35:4:1 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR VEST 8 8.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:3 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:5 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN MATRE 25 24.4
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:4 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON FLORØ 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 35:14:3:4 REGIONKONTORET MÅLØY 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:18 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON ÅLESUND 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:3 REGIONKONTORET ÅLESUND 26 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:9 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSUND N 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:2 FISKERIKONTORET KRISTIANSUND 6 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:1 FISKERIKONTORET FOSNAVÅG 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:17 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TRONDHEIM 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:3 REGIONKONTORET TRONDHEIM 15 12.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 35:2:1 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 24 23.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JUSTERVESENET 35:4:6 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR MIDT- NORGE 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 35:5:1 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214 207.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:2 FISKERIKONTORET SISTRANDA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:12 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON RØRVIK 4 3.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:1 FISKERIKONTORET RØRVIK 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:3 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BODØ 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:6 REGIONKONTORET BODØ 15 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:3 BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:2 FISKERIKONTORET BRØNNØYSUND 2 2.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:1 BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA 397 380.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:4 BRØNNØYSUNDREGISTRENE SALHUSKONTORET 126 119.4
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:13 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SANDNESSJØEN 4 3.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:3 FISKERIKONTORET SANDNESSJØEN 3 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:1 FISKEKONTORET LEKNES 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:15 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SVOLVÆR 6 6.0
NORDLAND 1865 VÅGAN FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:5 FISKERIKONTORET SVOLVÆR 7 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:4 FISKERIKONTORET SORTLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:16 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TROMSØ 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:3 REGIONKONTORET TROMSØ 44 43.6
TROMS 1902 TROMSØ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:2 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD TROMSØ 55 53.3
TROMS 1902 TROMSØ JUSTERVESENET 35:4:5 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR NORD 9 9.0
TROMS 1902 TROMSØ NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 35:5:2 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU) AVD TROMSØ 2 2.0
TROMS 1903 HARSTAD SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:6 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HARSTAD 4 4.0
TROMS 1931 LENVIK FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:2 FISKERIKONTORET FINNSNES 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:1 FISKERIKONORET SKJERVØY 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:6 FISKERIKONTORET VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:7 REGIONKONTORET VADSØ 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:5 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAMMERFEST 3 2.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:2 FISKERIKONTORET HAMMERFEST 4 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:3 FISKERIKONTORET HAVØYSUND 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:4 FISKERIKONTORET HONNINGSVÅG 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:5 FISKERIKONTORET KJØLLEFJORD 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:1 FISKERIKONTORET BÅTSFJORD 1 1.0