FORVALTNINGSDATABASEN

HJELMELAND, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HJELMELAND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 8 30 20 2 22 2 6 8
1981 23 9 32 21 4 25 2 5 7
1982 28 12 40 26 3 29 2 9 11
1983 29 15 44 26 2 28 3 13 16
1984 25 12 37 22 2 24 3 10 13
1985 26 14 40 23 2 25 3 12 15
1986 23 16 39 21 4 25 2 12 14
1987 12 18 30 9 7 16 3 11 14
1988 14 17 31 11 6 17 3 11 14
1989 22 22 44 19 5 24 3 17 20
1990 23 23 46 20 6 26 3 17 20
1991 23 26 49 19 5 24 4 21 25
1992 17 26 43 13 8 21 4 18 22
1993 16 29 45 10 7 17 6 22 28
1994 11 24 35 5 6 11 6 18 24
1995 12 28 40 5 8 13 7 20 27
1996 11 29 40 5 8 13 6 21 27
1997 10 30 40 8 7 15 2 23 25
1998 10 27 37 6 7 13 4 20 24
1999 11 20 31 7 8 15 4 12 16
2000 4 7 11 4 5 9 2 2
2001 3 7 10 3 5 8 2 2
2002 6 4 10 4 3 7 2 1 3
2003 5 6 11 5 4 9 2 2
2004 4 6 10 4 4 8 2 2
2005 4 7 11 4 4 8 3 3
2006 3 7 10 3 4 7 3 3
2007 2 6 8 2 4 6 2 2
2008 3 4 7 3 3 6 1 1
2009 2 5 7 2 5 7
2010 3 4 7 3 3 6 1 1
2011 2 3 5 2 3 5
2012 3 4 7 3 4 7
2013 2 2 4 2 2 4
2014 2 3 5 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HJELMELAND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.6 5.2 26.9 20.0 2.0 22.0 1.6 3.2 4.9
1981 22.7 6.8 29.6 21.0 4.0 25.0 1.7 2.8 4.6
1982 27.6 8.3 35.9 26.0 3.0 29.0 1.6 5.3 6.9
1983 28.5 9.1 37.6 26.0 2.0 28.0 2.5 7.1 9.6
1984 24.5 7.9 32.4 22.0 2.0 24.0 2.5 5.9 8.4
1985 25.5 8.4 33.9 23.0 2.0 25.0 2.5 6.4 8.9
1986 22.6 9.7 32.3 21.0 4.0 25.0 1.6 5.7 7.3
1987 11.9 12.2 24.1 9.0 7.0 16.0 2.9 5.2 8.1
1988 13.9 12.2 26.1 11.0 6.0 17.0 2.9 6.2 9.1
1989 21.0 12.9 33.8 19.0 5.0 24.0 2.0 7.9 9.8
1990 22.0 14.8 36.8 20.0 6.0 26.0 2.0 8.8 10.8
1991 22.0 15.6 37.6 19.0 5.0 24.0 3.0 10.6 13.6
1992 15.1 15.9 31.0 13.0 8.0 21.0 2.1 7.9 10.1
1993 12.7 15.9 28.6 10.0 7.0 17.0 2.7 8.9 11.6
1994 7.2 13.4 20.6 5.0 6.0 11.0 2.2 7.4 9.6
1995 7.6 16.8 24.4 5.0 8.0 13.0 2.6 8.8 11.4
1996 7.3 17.7 24.9 5.0 8.0 13.0 2.3 9.7 11.9
1997 8.3 16.9 25.1 8.0 7.0 15.0 0.3 9.9 10.1
1998 7.6 16.8 24.3 6.0 7.0 13.0 1.6 9.8 11.3
1999 8.2 14.4 22.6 7.0 8.0 15.0 1.2 6.4 7.6
2000 4.0 6.1 10.1 4.0 5.0 9.0 1.1 1.1
2001 3.0 6.1 9.1 3.0 5.0 8.0 1.1 1.1
2002 5.0 3.5 8.5 4.0 3.0 7.0 1.0 0.5 1.5
2003 5.0 5.3 10.3 5.0 4.0 9.0 1.3 1.3
2004 4.0 5.6 9.6 4.0 4.0 8.0 1.6 1.6
2005 4.0 5.6 9.6 4.0 4.0 8.0 1.6 1.6
2006 3.0 5.7 8.7 3.0 4.0 7.0 1.7 1.7
2007 2.0 5.0 7.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0
2008 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2009 2.0 5.0 7.0 2.0 5.0 7.0
2010 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2011 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2012 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2013 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2014 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HJELMELAND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 30 0.0 26.9 0.0
1981 32 0.0 29.6 0.0
1982 40 0.0 35.9 0.0
1983 44 0.0 37.6 0.0
1984 37 0.0 32.4 0.0
1985 40 0.0 33.9 0.0
1986 39 0.0 32.3 0.0
1987 30 0.0 24.1 0.0
1988 31 0.0 26.1 0.0
1989 44 0.0 33.8 0.0
1990 46 0.0 36.8 0.0
1991 49 0.0 37.6 0.0
1992 43 0.0 31.0 0.0
1993 45 0.0 28.6 0.0
1994 35 0.0 20.6 0.0
1995 40 0.0 24.4 0.0
1996 40 0.0 24.9 0.0
1997 40 0.0 25.1 0.0
1998 37 0.0 24.3 0.0
1999 31 0.0 22.6 0.0
2000 11 0.0 0.8 10.1 0.0
2001 10 0.0 0.7 9.1 0.0
2002 10 0.0 0.7 8.5 0.0
2003 11 0.0 0.8 10.3 0.0
2004 10 0.0 0.7 9.6 0.0
2005 11 0.0 0.8 9.6 0.0
2006 10 0.0 0.7 8.7 0.0
2007 8 0.0 0.5 7.0 0.0
2008 7 0.0 0.5 6.8 0.0
2009 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2010 7 0.0 0.4 6.8 0.0
2011 5 0.0 0.3 5.0 0.0
2012 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2013 4 0.0 0.3 4.0 0.0
2014 5 0.0 0.4 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HJELMELAND (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HJELMELAND (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HJELMELAND (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:11:16 NAV ROGALAND NAV HJELMELAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:14:5 ROGALAND POLITIDISTRIKT HJELMELAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:6:19 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HJELMELAND FISTER OG ÅRDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0