FORVALTNINGSDATABASEN

FINNØY, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FINNØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 18 32 11 4 15 3 14 17
1981 17 23 40 13 5 18 4 18 22
1982 18 25 43 13 5 18 5 20 25
1983 16 26 42 12 5 17 4 21 25
1984 11 26 37 10 6 16 1 20 21
1985 8 24 32 7 6 13 1 18 19
1986 10 24 34 8 6 14 2 18 20
1987 11 25 36 9 5 14 2 20 22
1988 12 26 38 10 5 15 2 21 23
1989 13 28 41 11 4 15 2 24 26
1990 13 30 43 11 2 13 2 28 30
1991 14 29 43 12 3 15 2 26 28
1992 14 29 43 11 3 14 3 26 29
1993 12 38 50 9 4 13 3 34 37
1994 11 32 43 7 4 11 4 28 32
1995 12 35 47 9 4 13 3 31 34
1996 11 38 49 9 6 15 2 32 34
1997 10 34 44 7 5 12 3 29 32
1998 9 34 43 7 5 12 2 29 31
1999 10 25 35 9 3 12 1 22 23
2000 7 9 16 7 2 9 7 7
2001 8 9 17 8 2 10 7 7
2002 8 6 14 8 8 6 6
2003 5 7 12 5 1 6 6 6
2004 4 5 9 4 4 5 5
2005 6 5 11 6 1 7 4 4
2006 6 5 11 6 6 5 5
2007 6 5 11 6 6 5 5
2008 6 4 10 6 1 7 3 3
2009 7 2 9 5 1 6 2 1 3
2010 7 2 9 5 5 2 2 4
2011 7 2 9 5 5 2 2 4
2012 8 2 10 4 1 5 4 1 5
2013 8 3 11 4 1 5 4 2 6
2014 9 3 12 4 1 5 5 2 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FINNØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.1 10.3 23.4 11.0 4.0 15.0 2.1 6.3 8.4
1981 15.4 13.6 29.0 13.0 5.0 18.0 2.4 8.6 11.0
1982 16.0 13.9 29.8 13.0 5.0 18.0 3.0 8.9 11.9
1983 14.4 14.2 28.7 12.0 5.0 17.0 2.4 9.2 11.7
1984 10.5 15.2 25.7 10.0 6.0 16.0 0.5 9.2 9.7
1985 7.5 14.6 22.1 7.0 6.0 13.0 0.5 8.6 9.1
1986 9.0 14.3 23.3 8.0 6.0 14.0 1.0 8.3 9.3
1987 10.0 15.0 25.0 9.0 5.0 14.0 1.0 10.0 11.0
1988 11.0 15.5 26.5 10.0 5.0 15.0 1.0 10.5 11.5
1989 11.7 15.1 26.8 11.0 4.0 15.0 0.7 11.1 11.8
1990 11.6 15.3 26.9 11.0 2.0 13.0 0.6 13.3 13.9
1991 12.4 15.1 27.5 12.0 3.0 15.0 0.4 12.1 12.5
1992 11.9 15.0 26.9 11.0 3.0 14.0 0.9 12.0 12.9
1993 9.5 16.4 25.9 9.0 4.0 13.0 0.5 12.4 12.9
1994 8.0 14.6 22.6 7.0 4.0 11.0 1.0 10.6 11.6
1995 9.4 16.2 25.6 9.0 4.0 13.0 0.4 12.2 12.6
1996 10.1 18.5 28.6 9.0 6.0 15.0 1.1 12.5 13.6
1997 8.4 16.6 25.1 7.0 5.0 12.0 1.4 11.6 13.1
1998 8.2 15.5 23.7 7.0 5.0 12.0 1.2 10.5 11.7
1999 9.7 14.1 23.8 9.0 3.0 12.0 0.7 11.1 11.8
2000 7.0 4.9 11.9 7.0 2.0 9.0 2.9 2.9
2001 8.0 4.9 12.9 8.0 2.0 10.0 2.9 2.9
2002 8.0 2.2 10.2 8.0 8.0 2.2 2.2
2003 5.0 3.1 8.1 5.0 1.0 6.0 2.1 2.1
2004 4.0 2.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0
2005 6.0 2.7 8.7 6.0 1.0 7.0 1.7 1.7
2006 6.0 1.8 7.8 6.0 6.0 1.8 1.8
2007 6.0 1.8 7.8 6.0 6.0 1.8 1.8
2008 6.0 2.1 8.1 6.0 1.0 7.0 1.1 1.1
2009 6.0 1.2 7.2 5.0 1.0 6.0 1.0 0.2 1.2
2010 6.0 1.0 7.0 5.0 5.0 1.0 1.0 2.0
2011 6.0 1.0 7.0 5.0 5.0 1.0 1.0 2.0
2012 6.0 1.2 7.2 4.0 1.0 5.0 2.0 0.2 2.2
2013 6.0 1.2 7.2 4.0 1.0 5.0 2.0 0.2 2.2
2014 6.9 1.2 8.1 4.0 1.0 5.0 2.9 0.2 3.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FINNØY (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 23.4 0.0
1981 40 0.0 29.0 0.0
1982 43 0.0 29.8 0.0
1983 42 0.0 28.7 0.0
1984 37 0.0 25.7 0.0
1985 32 0.0 22.1 0.0
1986 34 0.0 23.3 0.0
1987 36 0.0 25.0 0.0
1988 38 0.0 26.5 0.0
1989 41 0.0 26.8 0.0
1990 43 0.0 26.9 0.0
1991 43 0.0 27.5 0.0
1992 43 0.0 26.9 0.0
1993 50 0.0 25.9 0.0
1994 43 0.0 22.6 0.0
1995 47 0.0 25.6 0.0
1996 49 0.0 28.6 0.0
1997 44 0.0 25.1 0.0
1998 43 0.0 23.7 0.0
1999 35 0.0 23.8 0.0
2000 16 0.0 1.3 11.9 0.0
2001 17 0.0 1.4 12.9 0.0
2002 14 0.0 1.1 10.2 0.0
2003 12 0.0 0.9 8.1 0.0
2004 9 0.0 0.7 6.0 0.0
2005 11 0.0 0.9 8.7 0.0
2006 11 0.0 0.8 7.8 0.0
2007 11 0.0 0.8 7.8 0.0
2008 10 0.0 0.7 8.1 0.0
2009 9 0.0 0.6 7.2 0.0
2010 9 0.0 0.6 7.0 0.0
2011 9 0.0 0.6 7.0 0.0
2012 10 0.0 0.7 7.2 0.0
2013 11 0.0 0.7 7.2 0.0
2014 12 0.0 0.8 8.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FINNØY (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 2.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FINNØY (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 2.2
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FINNØY (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:11:7 NAV ROGALAND NAV FINNØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 2.2
4:7:15:14:3 ROGALAND POLITIDISTRIKT FINNØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
89:51:6:9 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I MOSTERØY SJERNARØY OG TALGJE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.0