FORVALTNINGSDATABASEN

RENNESØY, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RENNESØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 9 23 13 5 18 1 4 5
1981 16 11 27 14 7 21 2 4 6
1982 17 12 29 15 4 19 2 8 10
1983 16 15 31 14 6 20 2 9 11
1984 13 12 25 10 6 16 3 6 9
1985 14 12 26 12 5 17 2 7 9
1986 14 13 27 12 6 18 2 7 9
1987 13 13 26 10 6 16 3 7 10
1988 13 13 26 10 5 15 3 8 11
1989 13 13 26 10 6 16 3 7 10
1990 12 13 25 9 6 15 3 7 10
1991 13 13 26 10 5 15 3 8 11
1992 13 14 27 9 6 15 4 8 12
1993 10 21 31 8 5 13 2 16 18
1994 7 16 23 6 4 10 1 12 13
1995 8 19 27 7 8 15 1 11 12
1996 8 18 26 7 6 13 1 12 13
1997 7 14 21 7 6 13 8 8
1998 7 13 20 7 7 14 6 6
1999 7 20 27 7 5 12 15 15
2000 5 7 12 5 3 8 4 4
2001 5 8 13 5 3 8 5 5
2002 8 9 17 8 3 11 6 6
2003 5 9 14 5 4 9 5 5
2004 5 8 13 5 3 8 5 5
2005 5 8 13 5 3 8 5 5
2006 8 9 17 8 4 12 5 5
2007 7 9 16 7 5 12 4 4
2008 7 6 13 7 3 10 3 3
2009 7 3 10 5 2 7 2 1 3
2010 7 3 10 5 2 7 2 1 3
2011 6 5 11 4 3 7 2 2 4
2012 7 5 12 5 3 8 2 2 4
2013 7 5 12 5 2 7 2 3 5
2014 7 5 12 4 3 7 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RENNESØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.5 7.1 20.5 13.0 5.0 18.0 0.5 2.1 2.5
1981 15.0 9.1 24.0 14.0 7.0 21.0 1.0 2.1 3.0
1982 16.1 8.1 24.2 15.0 4.0 19.0 1.1 4.1 5.2
1983 15.1 10.4 25.5 14.0 6.0 20.0 1.1 4.4 5.5
1984 11.8 9.0 20.8 10.0 6.0 16.0 1.8 3.0 4.8
1985 13.1 8.5 21.6 12.0 5.0 17.0 1.1 3.5 4.6
1986 13.1 9.5 22.6 12.0 6.0 18.0 1.1 3.5 4.6
1987 12.1 9.6 21.7 10.0 6.0 16.0 2.1 3.6 5.7
1988 12.1 9.1 21.2 10.0 5.0 15.0 2.1 4.1 6.2
1989 11.6 9.7 21.2 10.0 6.0 16.0 1.6 3.7 5.2
1990 10.6 9.6 20.2 9.0 6.0 15.0 1.6 3.7 5.2
1991 11.6 8.9 20.5 10.0 5.0 15.0 1.6 3.9 5.5
1992 11.8 9.8 21.6 9.0 6.0 15.0 2.8 3.8 6.6
1993 8.6 11.6 20.2 8.0 5.0 13.0 0.6 6.6 7.2
1994 6.1 9.1 15.2 6.0 4.0 10.0 0.1 5.1 5.2
1995 7.2 11.9 19.1 7.0 8.0 15.0 0.2 3.9 4.1
1996 7.2 10.7 18.0 7.0 6.0 13.0 0.2 4.7 5.0
1997 7.0 10.9 17.9 7.0 6.0 13.0 4.9 4.9
1998 7.0 11.0 18.0 7.0 7.0 14.0 4.0 4.0
1999 7.0 12.4 19.4 7.0 5.0 12.0 7.4 7.4
2000 5.0 5.0 10.0 5.0 3.0 8.0 2.0 2.0
2001 5.0 5.5 10.5 5.0 3.0 8.0 2.5 2.5
2002 8.0 5.1 13.1 8.0 3.0 11.0 2.1 2.1
2003 5.0 6.5 11.5 5.0 4.0 9.0 2.5 2.5
2004 5.0 5.5 10.5 5.0 3.0 8.0 2.5 2.5
2005 5.0 5.5 10.5 5.0 3.0 8.0 2.5 2.5
2006 8.0 6.9 14.9 8.0 4.0 12.0 2.9 2.9
2007 7.0 7.0 14.0 7.0 5.0 12.0 2.0 2.0
2008 7.0 4.0 11.0 7.0 3.0 10.0 1.0 1.0
2009 6.0 2.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.0 0.3 1.3
2010 6.0 2.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.0 0.3 1.3
2011 5.0 3.5 8.5 4.0 3.0 7.0 1.0 0.5 1.5
2012 6.0 3.5 9.5 5.0 3.0 8.0 1.0 0.5 1.5
2013 6.0 3.4 9.4 5.0 2.0 7.0 1.0 1.4 2.4
2014 5.3 4.2 9.5 4.0 3.0 7.0 1.3 1.2 2.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RENNESØY (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 20.5 0.0
1981 27 0.0 24.0 0.0
1982 29 0.0 24.2 0.0
1983 31 0.0 25.5 0.0
1984 25 0.0 20.8 0.0
1985 26 0.0 21.6 0.0
1986 27 0.0 22.6 0.0
1987 26 0.0 21.7 0.0
1988 26 0.0 21.2 0.0
1989 26 0.0 21.2 0.0
1990 25 0.0 20.2 0.0
1991 26 0.0 20.5 0.0
1992 27 0.0 21.6 0.0
1993 31 0.0 20.2 0.0
1994 23 0.0 15.2 0.0
1995 27 0.0 19.1 0.0
1996 26 0.0 18.0 0.0
1997 21 0.0 17.9 0.0
1998 20 0.0 18.0 0.0
1999 27 0.0 19.4 0.0
2000 12 0.0 1.1 10.0 0.0
2001 13 0.0 1.2 10.5 0.0
2002 17 0.0 1.6 13.1 0.0
2003 14 0.0 1.4 11.5 0.0
2004 13 0.0 1.3 10.5 0.0
2005 13 0.0 1.2 10.5 0.0
2006 17 0.0 1.7 14.9 0.0
2007 16 0.0 1.5 14.0 0.0
2008 13 0.0 1.3 11.0 0.0
2009 10 0.0 0.9 8.3 0.0
2010 10 0.0 0.9 8.3 0.0
2011 11 0.0 0.9 8.5 0.0
2012 12 0.0 1.0 9.5 0.0
2013 12 0.0 1.0 9.4 0.0
2014 12 0.0 1.0 9.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RENNESØY (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8
KULTURDEPARTEMENTET 3 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RENNESØY (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RENNESØY (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:11:25 NAV ROGALAND NAV RENNESØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
4:7:15:14:13 ROGALAND POLITIDISTRIKT RENNESØY OG KVITSØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8
89:51:6:31 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I RENNESØY OG KVITSØY SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 1.8