FORVALTNINGSDATABASEN

VINDAFJORD, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VINDAFJORD (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006 43 24 67 39 8 47 4 16 20
2007 44 27 71 40 10 50 4 17 21
2008 46 23 69 42 10 52 4 13 17
2009 45 18 63 43 7 50 2 11 13
2010 42 18 60 38 8 46 4 10 14
2011 45 26 71 40 13 53 5 13 18
2012 43 28 71 40 16 56 3 12 15
2013 44 23 67 42 11 53 2 12 14
2014 46 29 75 44 15 59 2 14 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VINDAFJORD (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006 41.3 17.9 59.2 39.0 8.0 47.0 2.3 9.9 12.2
2007 42.3 19.7 62.0 40.0 10.0 50.0 2.3 9.7 12.0
2008 44.4 17.6 62.0 42.0 10.0 52.0 2.4 7.6 10.0
2009 44.0 13.4 57.4 43.0 7.0 50.0 1.0 6.4 7.4
2010 40.5 14.3 54.8 38.0 8.0 46.0 2.5 6.3 8.9
2011 42.8 21.3 64.1 40.0 13.0 53.0 2.8 8.3 11.1
2012 42.0 23.8 65.8 40.0 16.0 56.0 2.0 7.8 9.8
2013 43.3 18.6 61.9 42.0 11.0 53.0 1.3 7.6 8.9
2014 45.3 23.5 68.8 44.0 15.0 59.0 1.3 8.5 9.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VINDAFJORD (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
2006 67 0.1 1.6 59.2 0.0
2007 71 0.1 1.8 62.0 0.1
2008 69 0.1 1.6 62.0 0.0
2009 63 0.0 1.4 57.4 0.0
2010 60 0.0 1.3 54.8 0.0
2011 71 0.0 1.5 64.1 0.0
2012 71 0.0 1.5 65.8 0.0
2013 67 0.0 1.4 61.9 0.0
2014 75 0.0 1.5 68.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VINDAFJORD (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 66 60.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VINDAFJORD (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 54 48.2
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VINDAFJORD (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:16:3 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT ETNE OG VINDAFJORD LENSMANNSDISTR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
4:5:8:3:14 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SANDEID FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 54 48.2
90:2:2:11:41 NAV ROGALAND NAV VINDAFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
59:22:59 STATSBYGG STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I VINDAFJORD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:38 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKJOLD OG VATS SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:57 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I VIKEDAL SANDEID OG IMSLAND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:59 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØLEN VIKEBYGD OG BJOA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0