FORVALTNINGSDATABASEN

(59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 2723 2634.4 2495 2495.0 228 139.4
Kvinner 3142 2963.7 2561 2561.0 581 402.7
Totalt 5865 5598.1 5056 5056.0 809 542.1
(59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
3.9 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 145 136.1
2 AKERSHUS 21 20.0
3 OSLO 2281 2207.3
4 HEDMARK 176 166.4
5 OPPLAND 142 136.0
6 BUSKERUD 657 623.1
7 VESTFOLD 138 131.0
8 TELEMARK 149 136.7
9 AUST-AGDER 104 94.3
10 VEST-AGDER 131 121.7
11 ROGALAND 317 300.4
12 HORDALAND 313 300.5
14 SOGN OG FJORDANE 233 222.6
15 MØRE OG ROMSDAL 162 148.9
16 SØR-TRØNDELAG 201 192.4
17 NORD-TRØNDELAG 158 149.0
18 NORDLAND 206 200.3
19 TROMS 165 157.2
20 FINNMARK 153 144.4
21 SVALBARD 13 9.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 9 8.5
ØSTFOLD 104 MOSS 132 123.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER 3 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO 3 3.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 7 6.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 1 1.0
OSLO 301 OSLO 2281 2207.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR 152 143.3
HEDMARK 417 STANGE 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 15 14.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 136 130.0
OPPLAND 502 GJØVIK 6 6.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 132 121.5
BUSKERUD 604 KONGSBERG 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE 522 498.7
VESTFOLD 701 BORRE 7 7.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 128 121.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 21 20.0
TELEMARK 806 SKIEN 123 111.7
TELEMARK 807 NOTODDEN 3 3.0
TELEMARK 821 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 102 92.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 131 121.7
ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 305 289.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND 2 2.0
ROGALAND 1119 5 4.2
ROGALAND 1130 STRAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN 249 240.6
HORDALAND 1221 STORD 2 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 61 56.9
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 197 188.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 12 11.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 23 21.2
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 154 140.9
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 198 189.6
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 153 144.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ 180 174.3
NORDLAND 1805 NARVIK 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7 7.0
NORDLAND 1824 VEFSN 7 7.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 163 155.2
TROMS 1903 HARSTAD 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ 127 123.6
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 18 12.7
FINNMARK 2012 ALTA 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 7 6.8
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
STATSBYGG 883 861.4
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
DATATILSYNET 40 39.3
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 718 698.0
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 254 244.4
HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.6
STATENS KARTVERK 849 812.5
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 71 69.2
FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
FYLKESMANNEN I ROGALAND 165 152.6
FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 132 124.7
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27 26.6
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
FYLKESMANNEN I NORDLAND 169 163.3
FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 9 4.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD STATSBYGG 13 12.5
1 ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
2 AKERSHUS STATSBYGG 21 20.0
3 OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
3 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
3 OSLO DATATILSYNET 40 39.3
3 OSLO DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 703 683.9
3 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 170 163.0
3 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.6
3 OSLO STATENS KARTVERK 23 23.0
3 OSLO STATSBYGG 562 548.6
3 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 71 69.2
4 HEDMARK STATSBYGG 14 14.0
4 HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
4 HEDMARK STATENS KARTVERK 21 20.4
4 HEDMARK DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 15 14.1
5 OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
5 OPPLAND STATSBYGG 9 9.0
6 BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
6 BUSKERUD STATSBYGG 7 7.0
6 BUSKERUD STATENS KARTVERK 520 496.7
7 VESTFOLD STATSBYGG 12 12.0
7 VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
8 TELEMARK STATSBYGG 29 28.0
8 TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
8 TELEMARK STATENS KARTVERK 11 10.1
9 AUST-AGDER STATSBYGG 5 4.5
9 AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
10 VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
10 VEST-AGDER STATENS KARTVERK 10 9.5
10 VEST-AGDER STATSBYGG 8 8.0
11 ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 165 152.6
11 ROGALAND STATENS KARTVERK 130 126.8
11 ROGALAND STATSBYGG 22 21.0
12 HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
12 HORDALAND STATENS KARTVERK 74 69.7
12 HORDALAND STATSBYGG 50 48.9
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 132 124.7
14 SOGN OG FJORDANE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 84 81.4
14 SOGN OG FJORDANE STATSBYGG 7 6.7
14 SOGN OG FJORDANE KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
15 MØRE OG ROMSDAL STATENS KARTVERK 9 8.6
15 MØRE OG ROMSDAL STATSBYGG 10 10.0
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
16 SØR-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 10 9.8
16 SØR-TRØNDELAG STATSBYGG 36 35.3
17 NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
17 NORD-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 11 11.0
17 NORD-TRØNDELAG STATSBYGG 9 9.0
17 NORD-TRØNDELAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
18 NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND 169 163.3
18 NORDLAND STATENS KARTVERK 10 10.0
18 NORDLAND STATSBYGG 20 20.0
18 NORDLAND KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 7.0
19 TROMS FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
19 TROMS STATENS KARTVERK 9 9.0
19 TROMS STATSBYGG 27 25.6
20 FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
20 FINNMARK STATENS KARTVERK 5 5.0
20 FINNMARK STATSBYGG 15 14.5
20 FINNMARK GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
20 FINNMARK INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 9 4.2
21 SVALBARD STATSBYGG 7 6.8
21 SVALBARD STATENS KARTVERK 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN STATSBYGG 9 8.5
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG STATSBYGG 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD STATSBYGG 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN STATSBYGG 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM STATSBYGG 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER STATSBYGG 3 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATSBYGG 3 3.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER STATSBYGG 7 6.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD STATSBYGG 1 1.0
OSLO 301 OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
OSLO 301 OSLO DATATILSYNET 40 39.3
OSLO 301 OSLO DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 703 683.9
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 170 163.0
OSLO 301 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.6
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 23 23.0
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 562 548.6
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 71 69.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATSBYGG 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 21 20.4
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE STATSBYGG 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM STATSBYGG 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT STATSBYGG 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 15 14.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER STATSBYGG 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATSBYGG 6 6.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN STATSBYGG 2 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG STATSBYGG 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 520 496.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATSBYGG 2 2.0
VESTFOLD 701 BORRE STATSBYGG 7 7.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATSBYGG 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG STATSBYGG 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD STATSBYGG 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF STATSBYGG 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 21 20.0
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 11 10.1
TELEMARK 806 SKIEN STATSBYGG 3 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN STATSBYGG 3 3.0
TELEMARK 821 STATSBYGG 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD STATSBYGG 2 2.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 3 2.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 10 9.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATSBYGG 8 8.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 161 148.6
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 130 126.8
ROGALAND 1103 STAVANGER STATSBYGG 14 13.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND STATSBYGG 2 2.0
ROGALAND 1119 STATSBYGG 5 4.2
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD STATSBYGG 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 13 12.8
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 47 45.9
HORDALAND 1221 STORD STATSBYGG 2 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 61 56.9
HORDALAND 1266 MASFJORDEN STATSBYGG 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 110 104.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 84 81.4
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER STATSBYGG 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL STATSBYGG 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 22 20.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATSBYGG 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATSBYGG 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 9 8.6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATSBYGG 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA STATSBYGG 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA STATSBYGG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 10 9.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 33 32.5
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND STATSBYGG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL STATSBYGG 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATSBYGG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 11 11.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATSBYGG 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS STATSBYGG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATSBYGG 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 163 157.3
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATSBYGG 7 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK STATSBYGG 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 7.0
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN STATSBYGG 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL STATSBYGG 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA STATSBYGG 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA STATSBYGG 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND STATSBYGG 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN STATSBYGG 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 9 9.0
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 25 23.6
TROMS 1903 HARSTAD STATSBYGG 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATSBYGG 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATSBYGG 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 9 4.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATSBYGG 3 2.5
FINNMARK 2012 ALTA STATSBYGG 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK STATSBYGG 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY STATSBYGG 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN STATSBYGG 7 6.8
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN STATSBYGG 59:22:75 STATSBYGG ØST HALDEN DRIFTSTJENESTE 9 8.5
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 59:15:1:1 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG STATSBYGG 59:22:84 STATSBYGG ØST SARPSBORG DRIFTSTJENESTE 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD STATSBYGG 59:22:72 STATSBYGG ØST FREDRIKSTAD DRIFTSTJENESTE 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD STATSBYGG 59:22:95 STATSBYGG ØST TRØGSTAD DRIFT 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY STATSBYGG 59:22:90 STATSBYGG ØST VESTBY DRIFTSTJENESTE 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN STATSBYGG 59:22:73 STATSBYGG ØST FROGN DRIFTSTJENESTE 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM STATSBYGG 59:22:70 STATSBYGG ØST BÆRUM DRIFTSTJENESTE 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER STATSBYGG 59:22:69 STATSBYGG ØST ASKER DRIFTSTJENESTE 3 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM STATSBYGG 59:22:88 STATSBYGG ØST SØRUM DRIFTSTJENESTE 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATSBYGG 59:22:85 STATSBYGG ØST SKEDSMO DRIFTSTJENESTE 3 3.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER STATSBYGG 59:22:89 STATSBYGG ØST ULLENSAKER DRIFTSTJENESTE 7 6.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD STATSBYGG 59:22:80 STATSBYGG ØST NANNESTAD DRIFTSTJENESTE 1 1.0
OSLO 301 OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 59:1 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 59:15:2:1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
OSLO 301 OSLO DATATILSYNET 59:16:1 DATATILSYNET 40 39.3
OSLO 301 OSLO DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 59:17:2 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO 703 683.9
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 59:18:2 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD OSLO 170 163.0
OSLO 301 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 59:2:1 HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.6
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 59:21:7 STATENS KARTVERK OSLO 23 23.0
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 59:22:1 STATSBYGG HOVEDKONTOR 422 410.4
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 59:22:82 STATSBYGG ØST OSLO ADMINISTRASJON 43 42.4
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 59:22:83 STATSBYGG ØST OSLO DRIFTSTJENESTE 97 95.8
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 59:4:1 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO 71 69.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATSBYGG 59:22:77 STATSBYGG ØST KONGSVINGER DRIFTSTJENESTE 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 59:15:4:1 FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 59:21:3 STATENS KARTVERK HAMAR 21 20.4
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 59:22:76 STATSBYGG ØST HAMAR DRIFTSTJENESTE 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 59:22:86 STATSBYGG ØST STANGE DRIFTSTJENESTE 2 2.0
HEDMARK 417 STANGE STATSBYGG 59:22:81 STATSBYGG ØST NORD-ODAL DRIFTSTJENESTE 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM STATSBYGG 59:22:71 STATSBYGG ØST ELVERUM DRIFTSTJENESTE 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT STATSBYGG 59:22:92 STATSBYGG ØST ÅMOT DRIFTSTJENESTE 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 59:17:1 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD ENGERDAL 15 14.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 59:15:5:1 FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER STATSBYGG 59:22:78 STATSBYGG ØST LILLEHAMMER DRIFTSTJENESTE 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATSBYGG 59:22:74 STATSBYGG ØST GJØVIK DRIFTSTJENESTE 6 6.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 59:15:6:1 FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN STATSBYGG 59:22:39 STATSBYGG SØR DRAMMEN DRIFTSTJENESTE 2 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG STATSBYGG 59:22:45 STATSBYGG SØR KONGSBERG DRIFT 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 59:21:4 STATENS KARTVERK HØNEFOSS 520 496.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATSBYGG 59:22:44 STATSBYGG SØR HØNEFOSS DRIFT 2 2.0
VESTFOLD 701 BORRE STATSBYGG 59:22:37 STATSBYGG SØR BORRE DRIFT 5 5.0
VESTFOLD 701 BORRE STATSBYGG 59:22:41 STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HORTEN 2 2.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATSBYGG 59:22:43 STATSBYGG SØR HOLMESTRAND DRIFT 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 59:15:7:1 FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG STATSBYGG 59:22:53 STATSBYGG SØR TØNSBERG DRIFT 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD STATSBYGG 59:22:51 STATSBYGG SØR SANDEFJORD DRIFT 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF STATSBYGG 59:22:40 STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HOF 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 59:22:49 STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT 17 16.6
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 59:22:50 STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT 4 3.3
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 59:15:8:1 FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 59:21:9 STATENS KARTVERK SKIEN 11 10.1
TELEMARK 806 SKIEN STATSBYGG 59:22:52 STATSBYGG SØR SKIEN DRIFT 3 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN STATSBYGG 59:22:48 STATSBYGG SØR NOTODDEN DRIFT 3 3.0
TELEMARK 821 STATSBYGG 59:22:38 STATSBYGG SØR BØ I TELEMARK DRIFT 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD STATSBYGG 59:22:42 STATSBYGG SØR GRIMSTAD DRIFT 2 2.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 59:15:9:1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 59:22:36 STATSBYGG SØR ARENDAL DRIFT 2 1.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 59:22:93 STATSBYGG VEST ARENDAL DRIFT 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 59:15:10:1 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 59:21:5 STATENS KARTVERK KRISTIANSAND 10 9.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATSBYGG 59:22:46 STATSBYGG SØR KRISTIANSAND S DRIFT 8 8.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:2 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:1 FYLKESMANNEN I ROGALAND 161 148.6
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 59:21:10 STATENS KARTVERK STAVANGER 8 7.2
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 59:21:8 STATENS KARTVERK DIVISJON SJØ 122 119.6
ROGALAND 1103 STAVANGER STATSBYGG 59:22:66 STATSBYGG VEST STAVANGER DRIFT 14 13.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND STATSBYGG 59:22:62 STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT 2 2.0
ROGALAND 1119 STATSBYGG 59:22:58 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I HÅ 5 4.2
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:4 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TAU 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:3 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:5 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TYSVÆR 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD STATSBYGG 59:22:59 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I VINDAFJORD 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 59:15:12:1 FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 59:21:1 STATENS KARTVERK BERGEN 13 12.8
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 59:22:54 STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON 19 19.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 59:22:56 STATSBYGG VEST BERGEN DRIFT 28 26.9
HORDALAND 1221 STORD STATSBYGG 59:22:67 STATSBYGG VEST STORD DRIFT 2 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 59:21:15 STATENS KARTVERK ULLENSVANG 61 56.9
HORDALAND 1266 MASFJORDEN STATSBYGG 59:22:64 STATSBYGG VEST MASFJORDEN DRIFT 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 59:15:14:1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 110 104.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 59:18:1 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD LEIKANGER 84 81.4
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER STATSBYGG 59:22:63 STATSBYGG VEST LEIKANGER DRIFT 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL STATSBYGG 59:22:65 STATSBYGG VEST SOGNDAL DRIFT 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:1 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKSTUTVIKLING AVD SONGNDAL 10 9.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 59:15:14:2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE 22 20.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATSBYGG 59:22:61 STATSBYGG VEST FØRDE DRIFT 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATSBYGG 59:22:68 STATSBYGG VEST SØREIDE DRIFT 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 59:15:15:1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 59:21:6 STATENS KARTVERK MOLDE 9 8.6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATSBYGG 59:22:6 STATSBYGG MIDT-NORGE MOLDE DRIFT 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 59:22:18 STATSBYGG MIDT-NORGE ÅLESUND DRIFT 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 59:22:60 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I ÅLESUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA STATSBYGG 59:22:17 STATSBYGG MIDT-NORGE VOLDA DRIFT 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA STATSBYGG 59:22:57 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I FRÆNA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 59:15:16:1 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 59:21:14 STATENS KARTVERK TRONDHEIM 10 9.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 59:22:15 STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT 19 18.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 59:22:16 STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT 14 14.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND STATSBYGG 59:22:11 STATSBYGG MIDT-NORGE OPPHAUG DRIFT 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL STATSBYGG 59:22:10 STATSBYGG MIDT-NORGE OPPDAL DRIFT 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATSBYGG 59:22:5 STATSBYGG MIDT-NORGE MELHUS DRIFT 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 59:15:17:1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 59:21:11 STATENS KARTVERK STEINKJER 11 11.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATSBYGG 59:22:14 STATSBYGG MIDT-NORGE STEINKJER DRIFT 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:2 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD STEINKJER 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS STATSBYGG 59:22:8 STATSBYGG MIDT-NORGE NAMSOS DRIFT 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATSBYGG 59:22:4 STATSBYGG MIDT-NORGE LEVANGER DRIFT 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 59:15:18:1 FYLKESMANNEN I NORDLAND 163 157.3
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 59:21:2 STATENS KARTVERK BODØ 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATSBYGG 59:22:2 STATSBYGG MIDT-NORGE BODØ DRIFT 7 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK STATSBYGG 59:22:27 STATSBYGG NORD NARVIK DRIFT 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD ALSTAHAUG 7 7.0
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 59:15:18:2 FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD MOSJØEN 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN STATSBYGG 59:22:7 STATSBYGG MIDT-NORGE MOSJØEN DRIFT 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL STATSBYGG 59:22:3 STATSBYGG MIDT-NORGE HATTFJELLDAL DRIFT 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA STATSBYGG 59:22:9 STATSBYGG MIDT-NORGE NESNA DRIFT 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA STATSBYGG 59:22:13 STATSBYGG MIDT-NORGE RANA DRIFT 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND STATSBYGG 59:22:29 STATSBYGG NORD TJELDSUND DRIFT 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN STATSBYGG 59:22:35 STATSBYGG NORD VÅGAN DRIFT 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 59:15:19:1 FYLKESMANNEN I TROMS AVD TROMSØ 129 122.6
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 59:21:13 STATENS KARTVERK TROMSØ 9 9.0
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 59:22:30 STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT 11 10.5
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 59:22:31 STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT 14 13.1
TROMS 1903 HARSTAD STATSBYGG 59:22:23 STATSBYGG NORD HARSTAD DRIFT 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 59:15:20:1 FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 59:21:16 STATENS KARTVERK VADSØ 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATSBYGG 59:22:32 STATSBYGG NORD VADSØ DRIFT 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATSBYGG 59:22:22 STATSBYGG NORD HAMMERFEST DRIFT 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 59:19:1 GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 59:20:1 INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 9 4.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATSBYGG 59:22:25 STATSBYGG NORD KAUTOKEINO DRIFT 3 2.5
FINNMARK 2012 ALTA STATSBYGG 59:22:19 STATSBYGG NORD ALTA DRIFT 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK STATSBYGG 59:22:24 STATSBYGG NORD KARASJOK DRIFT 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY STATSBYGG 59:22:33 STATSBYGG NORD VARANGERBOTN DRIFT 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN STATSBYGG 59:22:26 STATSBYGG NORD LONGYEARBYEN DRIFT 7 6.8
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 59:21:12 STATENS KARTVERK SVALBARD 6 3.0