FORVALTNINGSDATABASEN

ETNE, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ETNE (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 40 89 44 27 71 5 13 18
1981 50 54 104 46 33 79 4 21 25
1982 48 63 111 43 40 83 5 23 28
1983 51 48 99 46 31 77 5 17 22
1984 49 35 84 43 22 65 6 13 19
1985 52 41 93 46 23 69 6 18 24
1986 44 40 84 38 23 61 6 17 23
1987 39 41 80 36 24 60 3 17 20
1988 51 67 118 45 25 70 6 42 48
1989 44 53 97 39 16 55 5 37 42
1990 16 21 37 14 8 22 2 13 15
1991 16 22 38 15 8 23 1 14 15
1992 16 22 38 15 10 25 1 12 13
1993 16 24 40 15 9 24 1 15 16
1994 12 15 27 11 3 14 1 12 13
1995 15 19 34 14 8 22 1 11 12
1996 15 22 37 13 9 22 2 13 15
1997 15 21 36 13 9 22 2 12 14
1998 15 21 36 13 9 22 2 12 14
1999 16 33 49 13 11 24 3 22 25
2000 9 10 19 8 7 15 1 3 4
2001 8 10 18 6 6 12 2 4 6
2002 8 9 17 8 6 14 3 3
2003 6 7 13 5 5 10 1 2 3
2004 6 7 13 6 5 11 2 2
2005 6 7 13 6 5 11 2 2
2006 6 5 11 6 4 10 1 1
2007 6 5 11 6 4 10 1 1
2008 4 5 9 4 3 7 2 2
2009 3 6 9 2 2 4 1 4 5
2010 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2011 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2012 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2013 4 4 8 3 4 7 1 1
2014 2 3 5 1 2 3 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ETNE (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46.6 33.5 80.1 44.0 27.0 71.0 2.6 6.4 9.1
1981 48.5 44.0 92.5 46.0 33.0 79.0 2.5 11.0 13.5
1982 46.0 51.8 97.8 43.0 40.0 83.0 3.0 11.8 14.8
1983 48.9 39.4 88.3 46.0 31.0 77.0 2.9 8.4 11.3
1984 46.3 28.1 74.5 43.0 22.0 65.0 3.3 6.1 9.5
1985 49.3 32.1 81.4 46.0 23.0 69.0 3.3 9.1 12.4
1986 42.0 31.3 73.2 38.0 23.0 61.0 4.0 8.3 12.2
1987 37.6 32.6 70.2 36.0 24.0 60.0 1.6 8.6 10.2
1988 47.8 39.7 87.4 45.0 25.0 70.0 2.8 14.7 17.4
1989 41.2 26.5 67.8 39.0 16.0 55.0 2.2 10.5 12.8
1990 15.2 14.0 29.2 14.0 8.0 22.0 1.2 6.0 7.2
1991 15.9 14.4 30.3 15.0 8.0 23.0 0.9 6.4 7.3
1992 15.9 15.1 31.0 15.0 10.0 25.0 0.9 5.1 6.0
1993 15.9 16.1 32.0 15.0 9.0 24.0 0.9 7.1 8.0
1994 11.9 9.6 21.5 11.0 3.0 14.0 0.9 6.6 7.5
1995 14.7 14.2 28.9 14.0 8.0 22.0 0.7 6.2 6.9
1996 14.2 15.4 29.6 13.0 9.0 22.0 1.2 6.4 7.6
1997 14.2 16.2 30.4 13.0 9.0 22.0 1.2 7.2 8.4
1998 14.2 15.6 29.8 13.0 9.0 22.0 1.2 6.6 7.8
1999 15.1 23.8 38.9 13.0 11.0 24.0 2.1 12.8 14.9
2000 8.9 8.6 17.5 8.0 7.0 15.0 0.9 1.6 2.5
2001 7.7 7.6 15.3 6.0 6.0 12.0 1.7 1.6 3.3
2002 8.0 7.2 15.2 8.0 6.0 14.0 1.2 1.2
2003 5.8 5.7 11.5 5.0 5.0 10.0 0.8 0.7 1.5
2004 6.0 5.7 11.7 6.0 5.0 11.0 0.7 0.7
2005 6.0 5.7 11.7 6.0 5.0 11.0 0.7 0.7
2006 6.0 4.5 10.5 6.0 4.0 10.0 0.5 0.5
2007 6.0 4.5 10.5 6.0 4.0 10.0 0.5 0.5
2008 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2009 2.6 3.9 6.5 2.0 2.0 4.0 0.6 1.9 2.5
2010 2.6 3.6 6.2 2.0 3.0 5.0 0.6 0.6 1.2
2011 3.6 3.4 7.0 3.0 2.0 5.0 0.6 1.4 2.0
2012 3.6 3.4 7.0 3.0 2.0 5.0 0.6 1.4 2.0
2013 3.6 4.0 7.6 3.0 4.0 7.0 0.6 0.6
2014 1.6 2.6 4.2 1.0 2.0 3.0 0.6 0.6 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ETNE (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 89 0.1 80.1 0.0
1981 104 0.1 92.5 0.1
1982 111 0.1 97.8 0.1
1983 99 0.1 88.3 0.1
1984 84 0.0 74.5 0.0
1985 93 0.1 81.4 0.0
1986 84 0.0 73.2 0.0
1987 80 0.0 70.2 0.0
1988 118 0.1 87.4 0.1
1989 97 0.1 67.8 0.0
1990 37 0.0 29.2 0.0
1991 38 0.0 30.3 0.0
1992 38 0.0 31.0 0.0
1993 40 0.0 32.0 0.0
1994 27 0.0 21.5 0.0
1995 34 0.0 28.9 0.0
1996 37 0.0 29.6 0.0
1997 36 0.0 30.4 0.0
1998 36 0.0 29.8 0.0
1999 49 0.0 38.9 0.0
2000 19 0.0 1.3 17.5 0.0
2001 18 0.0 1.2 15.3 0.0
2002 17 0.0 1.1 15.2 0.0
2003 13 0.0 0.9 11.5 0.0
2004 13 0.0 0.8 11.7 0.0
2005 13 0.0 0.9 11.7 0.0
2006 11 0.0 0.7 10.5 0.0
2007 11 0.0 0.7 10.5 0.0
2008 9 0.0 0.5 8.0 0.0
2009 9 0.0 0.5 6.5 0.0
2010 7 0.0 0.4 6.2 0.0
2011 8 0.0 0.5 7.0 0.0
2012 8 0.0 0.5 7.0 0.0
2013 8 0.0 0.5 7.6 0.0
2014 5 0.0 0.3 4.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ETNE (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ETNE (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ETNE (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:14 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ETNE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:12:12 NAV HORDALAND NAV ETNE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2