FORVALTNINGSDATABASEN

FITJAR, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FITJAR (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 11 25 14 6 20 5 5
1981 15 13 28 15 6 21 7 7
1982 14 14 28 13 5 18 1 9 10
1983 16 15 31 15 4 19 1 11 12
1984 13 13 26 12 2 14 1 11 12
1985 14 13 27 13 3 16 1 10 11
1986 12 12 24 11 2 13 1 10 11
1987 13 14 27 10 5 15 3 9 12
1988 14 13 27 10 6 16 4 7 11
1989 12 13 25 10 7 17 2 6 8
1990 12 15 27 10 7 17 2 8 10
1991 14 13 27 11 6 17 3 7 10
1992 9 14 23 6 7 13 3 7 10
1993 10 15 25 7 7 14 3 8 11
1994 9 10 19 7 5 12 2 5 7
1995 7 16 23 6 6 12 1 10 11
1996 7 20 27 7 6 13 14 14
1997 5 18 23 5 6 11 12 12
1998 5 22 27 5 6 11 16 16
1999 5 21 26 5 9 14 12 12
2000 5 9 14 5 6 11 3 3
2001 6 8 14 6 4 10 4 4
2002 6 7 13 6 4 10 3 3
2003 8 5 13 7 3 10 1 2 3
2004 4 5 9 4 3 7 2 2
2005 5 3 8 5 2 7 1 1
2006 3 2 5 3 2 5
2007 3 2 5 3 2 5
2008 4 4 8 4 2 6 2 2
2009 4 4 8 4 2 6 2 2
2010 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2011 3 3 6 3 2 5 1 1
2012 3 5 8 3 2 5 3 3
2013 3 5 8 3 3 6 2 2
2014 3 3 6 3 3 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FITJAR (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.0 8.5 22.5 14.0 6.0 20.0 2.5 2.5
1981 15.0 9.5 24.5 15.0 6.0 21.0 3.5 3.5
1982 13.9 9.6 23.5 13.0 5.0 18.0 0.9 4.6 5.5
1983 15.9 9.2 25.1 15.0 4.0 19.0 0.9 5.2 6.1
1984 12.9 7.3 20.2 12.0 2.0 14.0 0.9 5.3 6.2
1985 13.9 7.8 21.7 13.0 3.0 16.0 0.9 4.8 5.7
1986 11.9 7.4 19.3 11.0 2.0 13.0 0.9 5.4 6.3
1987 12.6 9.4 22.0 10.0 5.0 15.0 2.6 4.4 7.0
1988 13.5 8.9 22.4 10.0 6.0 16.0 3.5 2.8 6.4
1989 11.4 9.5 20.9 10.0 7.0 17.0 1.4 2.5 3.9
1990 10.9 10.2 21.1 10.0 7.0 17.0 0.9 3.2 4.1
1991 12.5 9.5 22.1 11.0 6.0 17.0 1.5 3.5 5.1
1992 8.0 10.3 18.3 6.0 7.0 13.0 2.0 3.3 5.3
1993 9.1 10.5 19.6 7.0 7.0 14.0 2.2 3.5 5.6
1994 8.6 7.1 15.6 7.0 5.0 12.0 1.6 2.1 3.6
1995 6.9 11.9 18.8 6.0 6.0 12.0 0.9 5.9 6.8
1996 7.0 13.5 20.5 7.0 6.0 13.0 7.5 7.5
1997 5.0 12.9 17.9 5.0 6.0 11.0 6.9 6.9
1998 5.0 13.4 18.4 5.0 6.0 11.0 7.4 7.4
1999 5.0 14.6 19.6 5.0 9.0 14.0 5.7 5.7
2000 5.0 7.2 12.2 5.0 6.0 11.0 1.2 1.2
2001 6.0 5.7 11.7 6.0 4.0 10.0 1.7 1.7
2002 6.0 5.2 11.2 6.0 4.0 10.0 1.2 1.2
2003 7.5 4.0 11.5 7.0 3.0 10.0 0.5 1.0 1.5
2004 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2005 5.0 2.5 7.5 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5
2006 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2007 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2008 4.0 2.9 6.9 4.0 2.0 6.0 0.9 0.9
2009 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0
2010 3.6 3.0 6.6 3.0 2.0 5.0 0.6 1.0 1.6
2011 3.0 2.2 5.2 3.0 2.0 5.0 0.2 0.2
2012 3.0 3.2 6.2 3.0 2.0 5.0 1.2 1.2
2013 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.7 0.7
2014 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FITJAR (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 22.5 0.0
1981 28 0.0 24.5 0.0
1982 28 0.0 23.5 0.0
1983 31 0.0 25.1 0.0
1984 26 0.0 20.2 0.0
1985 27 0.0 21.7 0.0
1986 24 0.0 19.3 0.0
1987 27 0.0 22.0 0.0
1988 27 0.0 22.4 0.0
1989 25 0.0 20.9 0.0
1990 27 0.0 21.1 0.0
1991 27 0.0 22.1 0.0
1992 23 0.0 18.3 0.0
1993 25 0.0 19.6 0.0
1994 19 0.0 15.6 0.0
1995 23 0.0 18.8 0.0
1996 27 0.0 20.5 0.0
1997 23 0.0 17.9 0.0
1998 27 0.0 18.4 0.0
1999 26 0.0 19.6 0.0
2000 14 0.0 1.3 12.2 0.0
2001 14 0.0 1.3 11.7 0.0
2002 13 0.0 1.2 11.2 0.0
2003 13 0.0 1.2 11.5 0.0
2004 9 0.0 0.8 8.0 0.0
2005 8 0.0 0.7 7.5 0.0
2006 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2007 5 0.0 0.4 5.0 0.0
2008 8 0.0 0.7 6.9 0.0
2009 8 0.0 0.7 7.0 0.0
2010 8 0.0 0.7 6.6 0.0
2011 6 0.0 0.5 5.2 0.0
2012 8 0.0 0.6 6.2 0.0
2013 8 0.0 0.6 6.7 0.0
2014 6 0.0 0.5 6.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FITJAR (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FITJAR (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FITJAR (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:17 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I FITJAR KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:16:4 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT FITJAR LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:12:15 NAV HORDALAND NAV FITJAR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0