FORVALTNINGSDATABASEN

EIDFJORD, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIDFJORD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 92 87 179 89 65 154 3 22 25
1981 64 46 110 61 29 90 3 17 20
1982 49 26 75 46 15 61 3 11 14
1983 40 9 49 38 6 44 2 3 5
1984 52 19 71 49 17 66 3 2 5
1985 83 51 134 80 43 123 3 8 11
1986 82 59 141 80 44 124 2 15 17
1987 85 59 144 82 45 127 3 14 17
1988 82 66 148 81 51 132 1 15 16
1989 65 47 112 63 32 95 2 15 17
1990 28 11 39 26 4 30 2 7 9
1991 36 16 52 35 6 41 1 10 11
1992 3 10 13 3 1 4 9 9
1993 2 11 13 1 1 2 1 10 11
1994 11 11 1 1 10 10
1995 1 10 11 1 3 4 7 7
1996 1 9 10 1 2 3 7 7
1997 1 10 11 1 1 2 9 9
1998 1 12 13 1 1 2 11 11
1999 1 2 3 1 1 2 2
2000 1 2 3 1 1 2 2
2001 2 2 1 1 1 1
2002 2 3 5 2 2 4 1 1
2003 2 3 5 2 2 4 1 1
2004 1 3 4 1 2 3 1 1
2005 1 3 4 1 2 3 1 1
2006 1 5 6 1 4 5 1 1
2007 1 5 6 1 4 5 1 1
2008 1 4 5 1 3 4 1 1
2009 4 4 4 4
2010 5 5 4 4 1 1
2011 5 5 4 4 1 1
2012 4 4 4 4
2013 2 2 2 2
2014 2 2 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIDFJORD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91.0 76.7 167.6 89.0 65.0 154.0 2.0 11.6 13.6
1981 63.0 38.6 101.6 61.0 29.0 90.0 2.0 9.6 11.6
1982 48.0 20.6 68.6 46.0 15.0 61.0 2.0 5.6 7.6
1983 39.5 7.3 46.8 38.0 6.0 44.0 1.5 1.4 2.8
1984 51.0 18.0 69.0 49.0 17.0 66.0 2.0 1.0 3.0
1985 82.0 47.1 129.1 80.0 43.0 123.0 2.0 4.1 6.1
1986 81.2 51.3 132.4 80.0 44.0 124.0 1.1 7.3 8.4
1987 83.8 52.2 136.0 82.0 45.0 127.0 1.8 7.2 9.0
1988 81.9 58.5 140.5 81.0 51.0 132.0 0.9 7.5 8.5
1989 64.4 39.5 103.9 63.0 32.0 95.0 1.5 7.5 8.9
1990 27.5 7.1 34.6 26.0 4.0 30.0 1.5 3.1 4.6
1991 36.0 10.4 46.4 35.0 6.0 41.0 1.0 4.4 5.4
1992 3.0 4.7 7.7 3.0 1.0 4.0 3.7 3.7
1993 1.5 4.9 6.4 1.0 1.0 2.0 0.5 3.9 4.4
1994 6.8 6.8 1.0 1.0 5.8 5.8
1995 1.0 7.0 8.0 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0
1996 1.0 5.5 6.5 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5
1997 1.0 6.0 7.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0
1998 1.0 7.0 8.0 1.0 1.0 2.0 6.0 6.0
1999 1.0 1.6 2.6 1.0 1.0 1.6 1.6
2000 1.0 1.6 2.6 1.0 1.0 1.6 1.6
2001 1.8 1.8 1.0 1.0 0.8 0.8
2002 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2003 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2004 1.0 2.8 3.8 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8
2005 1.0 2.8 3.8 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8
2006 1.0 4.8 5.8 1.0 4.0 5.0 0.8 0.8
2007 1.0 4.8 5.8 1.0 4.0 5.0 0.8 0.8
2008 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
2009 4.0 4.0 4.0 4.0
2010 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2011 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2012 4.0 4.0 4.0 4.0
2013 2.0 2.0 2.0 2.0
2014 2.0 2.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIDFJORD (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 179 0.1 167.6 0.1
1981 110 0.1 101.6 0.1
1982 75 0.0 68.6 0.0
1983 49 0.0 46.8 0.0
1984 71 0.0 69.0 0.0
1985 134 0.1 129.1 0.1
1986 141 0.1 132.4 0.1
1987 144 0.1 136.0 0.1
1988 148 0.1 140.5 0.1
1989 112 0.1 103.9 0.1
1990 39 0.0 34.6 0.0
1991 52 0.0 46.4 0.0
1992 13 0.0 7.7 0.0
1993 13 0.0 6.4 0.0
1994 11 0.0 6.8 0.0
1995 11 0.0 8.0 0.0
1996 10 0.0 6.5 0.0
1997 11 0.0 7.0 0.0
1998 13 0.0 8.0 0.0
1999 3 0.0 2.6 0.0
2000 3 0.0 0.7 2.6 0.0
2001 2 0.0 0.5 1.8 0.0
2002 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2003 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2004 4 0.0 1.0 3.8 0.0
2005 4 0.0 1.0 3.8 0.0
2006 6 0.0 1.5 5.8 0.0
2007 6 0.0 1.4 5.8 0.0
2008 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2009 4 0.0 1.0 4.0 0.0
2010 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2011 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2012 4 0.0 0.9 4.0 0.0
2013 2 0.0 0.5 2.0 0.0
2014 2 0.0 0.5 2.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIDFJORD (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIDFJORD (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIDFJORD (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:12:11 NAV HORDALAND NAV EIDFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0