FORVALTNINGSDATABASEN

FUSA, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FUSA (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28 16 44 24 5 29 4 11 15
1981 32 18 50 27 4 31 5 14 19
1982 32 15 47 28 6 34 4 9 13
1983 34 17 51 30 8 38 4 9 13
1984 29 14 43 26 6 32 3 8 11
1985 26 14 40 23 5 28 3 9 12
1986 23 12 35 21 5 26 2 7 9
1987 22 15 37 21 7 28 1 8 9
1988 22 13 35 20 7 27 2 6 8
1989 21 16 37 19 8 27 2 8 10
1990 18 16 34 18 8 26 8 8
1991 15 19 34 15 9 24 10 10
1992 14 22 36 13 11 24 1 11 12
1993 11 32 43 11 9 20 23 23
1994 8 21 29 8 6 14 15 15
1995 10 26 36 9 8 17 1 18 19
1996 10 25 35 9 10 19 1 15 16
1997 8 26 34 8 11 19 15 15
1998 7 31 38 7 12 19 19 19
1999 8 38 46 7 19 26 1 19 20
2000 6 8 14 6 6 12 2 2
2001 9 7 16 9 4 13 3 3
2002 8 8 16 8 4 12 4 4
2003 7 9 16 7 4 11 5 5
2004 6 10 16 6 4 10 6 6
2005 4 9 13 3 4 7 1 5 6
2006 6 8 14 6 4 10 4 4
2007 6 8 14 5 4 9 1 4 5
2008 6 9 15 6 4 10 5 5
2009 7 9 16 7 3 10 6 6
2010 8 6 14 6 2 8 2 4 6
2011 7 5 12 5 2 7 2 3 5
2012 7 5 12 5 2 7 2 3 5
2013 5 3 8 3 1 4 2 2 4
2014 2 4 6 2 2 4 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FUSA (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.5 9.3 35.8 24.0 5.0 29.0 2.5 4.3 6.8
1981 30.4 9.8 40.2 27.0 4.0 31.0 3.4 5.8 9.2
1982 30.7 9.5 40.2 28.0 6.0 34.0 2.7 3.5 6.2
1983 32.7 11.1 43.8 30.0 8.0 38.0 2.7 3.1 5.8
1984 27.8 8.3 36.1 26.0 6.0 32.0 1.8 2.3 4.1
1985 24.8 8.2 33.0 23.0 5.0 28.0 1.8 3.2 5.0
1986 22.6 8.2 30.9 21.0 5.0 26.0 1.6 3.2 4.9
1987 21.8 9.8 31.6 21.0 7.0 28.0 0.8 2.8 3.6
1988 21.5 9.0 30.5 20.0 7.0 27.0 1.5 2.0 3.5
1989 20.5 11.7 32.2 19.0 8.0 27.0 1.5 3.7 5.2
1990 18.0 12.4 30.4 18.0 8.0 26.0 4.4 4.4
1991 15.0 14.8 29.8 15.0 9.0 24.0 5.8 5.8
1992 13.5 17.9 31.5 13.0 11.0 24.0 0.5 6.9 7.5
1993 11.0 20.1 31.1 11.0 9.0 20.0 11.1 11.1
1994 8.0 13.7 21.7 8.0 6.0 14.0 7.7 7.7
1995 9.5 17.1 26.6 9.0 8.0 17.0 0.5 9.1 9.6
1996 9.5 17.4 26.9 9.0 10.0 19.0 0.5 7.4 7.9
1997 8.0 18.4 26.4 8.0 11.0 19.0 7.4 7.4
1998 7.0 20.9 27.9 7.0 12.0 19.0 8.9 8.9
1999 7.8 28.4 36.2 7.0 19.0 26.0 0.8 9.4 10.2
2000 6.0 6.7 12.6 6.0 6.0 12.0 0.6 0.6
2001 9.0 5.5 14.5 9.0 4.0 13.0 1.5 1.5
2002 8.0 6.3 14.3 8.0 4.0 12.0 2.3 2.3
2003 7.0 7.1 14.1 7.0 4.0 11.0 3.1 3.1
2004 6.0 7.7 13.7 6.0 4.0 10.0 3.7 3.7
2005 3.8 7.4 11.2 3.0 4.0 7.0 0.8 3.4 4.2
2006 6.0 6.6 12.6 6.0 4.0 10.0 2.6 2.6
2007 5.8 6.6 12.4 5.0 4.0 9.0 0.8 2.6 3.4
2008 6.0 6.6 12.6 6.0 4.0 10.0 2.6 2.6
2009 7.0 5.8 12.8 7.0 3.0 10.0 2.8 2.8
2010 7.0 3.8 10.8 6.0 2.0 8.0 1.0 1.8 2.8
2011 6.0 3.6 9.6 5.0 2.0 7.0 1.0 1.6 2.6
2012 6.0 3.6 9.6 5.0 2.0 7.0 1.0 1.6 2.6
2013 4.0 2.6 6.6 3.0 1.0 4.0 1.0 1.6 2.6
2014 2.0 3.6 5.6 2.0 2.0 4.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FUSA (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 35.8 0.0
1981 50 0.0 40.2 0.0
1982 47 0.0 40.2 0.0
1983 51 0.0 43.8 0.0
1984 43 0.0 36.1 0.0
1985 40 0.0 33.0 0.0
1986 35 0.0 30.9 0.0
1987 37 0.0 31.6 0.0
1988 35 0.0 30.5 0.0
1989 37 0.0 32.2 0.0
1990 34 0.0 30.4 0.0
1991 34 0.0 29.8 0.0
1992 36 0.0 31.5 0.0
1993 43 0.0 31.1 0.0
1994 29 0.0 21.7 0.0
1995 36 0.0 26.6 0.0
1996 35 0.0 26.9 0.0
1997 34 0.0 26.4 0.0
1998 38 0.0 27.9 0.0
1999 46 0.0 36.2 0.0
2000 14 0.0 0.8 12.6 0.0
2001 16 0.0 0.9 14.5 0.0
2002 16 0.0 0.9 14.3 0.0
2003 16 0.0 0.9 14.1 0.0
2004 16 0.0 0.9 13.7 0.0
2005 13 0.0 0.7 11.2 0.0
2006 14 0.0 0.8 12.6 0.0
2007 14 0.0 0.7 12.4 0.0
2008 15 0.0 0.7 12.6 0.0
2009 16 0.0 0.8 12.8 0.0
2010 14 0.0 0.7 10.8 0.0
2011 12 0.0 0.7 9.6 0.0
2012 12 0.0 0.7 9.6 0.0
2013 8 0.0 0.4 6.6 0.0
2014 6 0.0 0.3 5.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FUSA (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FUSA (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FUSA (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:15:6 HORDALAND POLITIDISTRIKT FUSA OG TYSNES LENSMANNSDISTRIKT FUSA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:12:19 NAV HORDALAND NAV FUSA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6