FORVALTNINGSDATABASEN

SAMNANGER, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SAMNANGER (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8 12 20 6 6 12 2 6 8
1981 10 12 22 8 6 14 2 6 8
1982 10 12 22 10 6 16 6 6
1983 9 11 20 9 7 16 4 4
1984 9 14 23 9 4 13 10 10
1985 10 15 25 10 4 14 11 11
1986 9 14 23 9 4 13 10 10
1987 10 15 25 10 4 14 11 11
1988 8 16 24 8 5 13 11 11
1989 9 13 22 9 4 13 9 9
1990 10 12 22 10 3 13 9 9
1991 10 14 24 9 3 12 1 11 12
1992 9 13 22 9 2 11 11 11
1993 7 19 26 7 3 10 16 16
1994 4 18 22 4 5 9 13 13
1995 7 17 24 7 3 10 14 14
1996 8 19 27 8 5 13 14 14
1997 7 13 20 7 5 12 8 8
1998 8 15 23 8 6 14 9 9
1999 7 7 14 7 3 10 4 4
2000 6 8 14 6 4 10 4 4
2001 7 6 13 6 2 8 1 4 5
2002 3 6 9 3 2 5 4 4
2003 2 6 8 2 2 4 4 4
2004 3 6 9 3 3 6 3 3
2005 2 6 8 2 2 4 4 4
2006 2 5 7 2 3 5 2 2
2007 2 6 8 2 3 5 3 3
2008 3 6 9 3 3 6 3 3
2009 3 6 9 3 3 6 3 3
2010 3 6 9 3 3 6 3 3
2011 3 5 8 3 3 6 2 2
2012 2 6 8 2 3 5 3 3
2013 2 6 8 2 3 5 3 3
2014 2 7 9 2 3 5 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SAMNANGER (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7.6 9.4 17.0 6.0 6.0 12.0 1.6 3.4 5.0
1981 9.6 9.0 18.5 8.0 6.0 14.0 1.6 3.0 4.5
1982 10.0 9.1 19.1 10.0 6.0 16.0 3.1 3.1
1983 9.0 9.0 18.0 9.0 7.0 16.0 2.0 2.0
1984 9.0 8.7 17.7 9.0 4.0 13.0 4.7 4.7
1985 10.0 9.3 19.3 10.0 4.0 14.0 5.3 5.3
1986 9.0 8.8 17.8 9.0 4.0 13.0 4.8 4.8
1987 10.0 9.5 19.5 10.0 4.0 14.0 5.5 5.5
1988 8.0 10.6 18.6 8.0 5.0 13.0 5.6 5.6
1989 9.0 8.2 17.2 9.0 4.0 13.0 4.2 4.2
1990 10.0 7.2 17.2 10.0 3.0 13.0 4.2 4.2
1991 9.6 8.8 18.4 9.0 3.0 12.0 0.6 5.8 6.4
1992 9.0 7.8 16.8 9.0 2.0 11.0 5.8 5.8
1993 7.0 9.6 16.6 7.0 3.0 10.0 6.6 6.6
1994 4.0 10.5 14.5 4.0 5.0 9.0 5.5 5.5
1995 7.0 9.3 16.3 7.0 3.0 10.0 6.3 6.3
1996 8.0 10.9 18.9 8.0 5.0 13.0 5.9 5.9
1997 7.0 8.8 15.8 7.0 5.0 12.0 3.8 3.8
1998 8.0 9.6 17.6 8.0 6.0 14.0 3.6 3.6
1999 7.0 4.2 11.2 7.0 3.0 10.0 1.2 1.2
2000 6.0 5.2 11.2 6.0 4.0 10.0 1.2 1.2
2001 6.2 3.2 9.4 6.0 2.0 8.0 0.2 1.2 1.4
2002 3.0 3.2 6.2 3.0 2.0 5.0 1.2 1.2
2003 2.0 3.7 5.7 2.0 2.0 4.0 1.7 1.7
2004 3.0 4.2 7.2 3.0 3.0 6.0 1.2 1.2
2005 2.0 4.2 6.2 2.0 2.0 4.0 2.2 2.2
2006 2.0 4.3 6.3 2.0 3.0 5.0 1.3 1.3
2007 2.0 4.1 6.1 2.0 3.0 5.0 1.1 1.1
2008 3.0 4.5 7.5 3.0 3.0 6.0 1.5 1.5
2009 3.0 4.1 7.1 3.0 3.0 6.0 1.1 1.1
2010 3.0 4.4 7.4 3.0 3.0 6.0 1.4 1.4
2011 3.0 3.6 6.6 3.0 3.0 6.0 0.6 0.6
2012 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2013 2.0 3.9 5.9 2.0 3.0 5.0 0.9 0.9
2014 2.0 4.6 6.6 2.0 3.0 5.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SAMNANGER (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 20 0.0 17.0 0.0
1981 22 0.0 18.5 0.0
1982 22 0.0 19.1 0.0
1983 20 0.0 18.0 0.0
1984 23 0.0 17.7 0.0
1985 25 0.0 19.3 0.0
1986 23 0.0 17.8 0.0
1987 25 0.0 19.5 0.0
1988 24 0.0 18.6 0.0
1989 22 0.0 17.2 0.0
1990 22 0.0 17.2 0.0
1991 24 0.0 18.4 0.0
1992 22 0.0 16.8 0.0
1993 26 0.0 16.6 0.0
1994 22 0.0 14.5 0.0
1995 24 0.0 16.3 0.0
1996 27 0.0 18.9 0.0
1997 20 0.0 15.8 0.0
1998 23 0.0 17.6 0.0
1999 14 0.0 11.2 0.0
2000 14 0.0 2.4 11.2 0.0
2001 13 0.0 2.3 9.4 0.0
2002 9 0.0 1.6 6.2 0.0
2003 8 0.0 1.4 5.7 0.0
2004 9 0.0 1.6 7.2 0.0
2005 8 0.0 1.5 6.2 0.0
2006 7 0.0 1.2 6.3 0.0
2007 8 0.0 1.3 6.1 0.0
2008 9 0.0 1.6 7.5 0.0
2009 9 0.0 1.6 7.1 0.0
2010 9 0.0 1.6 7.4 0.0
2011 8 0.0 1.4 6.6 0.0
2012 8 0.0 1.4 6.0 0.0
2013 8 0.0 1.4 5.9 0.0
2014 9 0.0 1.6 6.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SAMNANGER (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SAMNANGER (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SAMNANGER (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:43 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SAMNANGER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:15 HORDALAND POLITIDISTRIKT KVAM OG SAMNANGER LENSMANNSDISTRIKT SAMNANGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
90:2:2:12:42 NAV HORDALAND NAV SAMNANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.5