FORVALTNINGSDATABASEN

SUND, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SUND (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8 20 28 8 9 17 11 11
1981 26 23 49 26 12 38 11 11
1982 30 30 60 30 17 47 13 13
1983 27 24 51 27 10 37 14 14
1984 23 21 44 23 5 28 16 16
1985 31 23 54 31 8 39 15 15
1986 31 27 58 30 9 39 1 18 19
1987 34 27 61 33 12 45 1 15 16
1988 34 28 62 34 10 44 18 18
1989 19 31 50 19 13 32 18 18
1990 19 31 50 19 9 28 22 22
1991 7 29 36 7 8 15 21 21
1992 4 23 27 4 12 16 11 11
1993 9 25 34 8 12 20 1 13 14
1994 4 19 23 3 7 10 1 12 13
1995 5 29 34 4 12 16 1 17 18
1996 4 26 30 3 13 16 1 13 14
1997 4 24 28 4 14 18 10 10
1998 5 27 32 5 15 20 12 12
1999 4 22 26 3 14 17 1 8 9
2000 2 10 12 2 8 10 2 2
2001 1 10 11 7 7 1 3 4
2002 1 10 11 1 8 9 2 2
2003 1 5 6 1 5 6
2004 1 5 6 1 5 6
2005 1 5 6 1 5 6
2006 1 6 7 1 6 7
2007 1 5 6 1 5 6
2008 1 6 7 1 4 5 2 2
2009 1 5 6 1 4 5 1 1
2010 1 5 6 1 4 5 1 1
2011 4 4 3 3 1 1
2012 4 4 2 2 2 2
2013 4 4 3 3 1 1
2014 2 3 5 2 2 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SUND (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.0 13.6 21.6 8.0 9.0 17.0 4.6 4.6
1981 26.0 17.1 43.1 26.0 12.0 38.0 5.1 5.1
1982 30.0 23.1 53.1 30.0 17.0 47.0 6.1 6.1
1983 27.0 16.4 43.4 27.0 10.0 37.0 6.4 6.4
1984 23.0 12.3 35.3 23.0 5.0 28.0 7.3 7.3
1985 31.0 14.6 45.6 31.0 8.0 39.0 6.6 6.6
1986 30.5 17.1 47.6 30.0 9.0 39.0 0.5 8.1 8.6
1987 33.6 18.3 51.9 33.0 12.0 45.0 0.6 6.3 6.9
1988 34.0 17.5 51.5 34.0 10.0 44.0 7.5 7.5
1989 19.0 21.2 40.2 19.0 13.0 32.0 8.2 8.2
1990 19.0 19.4 38.4 19.0 9.0 28.0 10.4 10.4
1991 7.0 17.9 24.9 7.0 8.0 15.0 9.9 9.9
1992 4.0 16.6 20.6 4.0 12.0 16.0 4.6 4.6
1993 8.8 16.7 25.6 8.0 12.0 20.0 0.8 4.7 5.6
1994 3.9 12.6 16.5 3.0 7.0 10.0 0.9 5.6 6.5
1995 4.9 19.0 24.0 4.0 12.0 16.0 0.9 7.1 8.0
1996 3.9 18.4 22.3 3.0 13.0 16.0 0.9 5.3 6.3
1997 4.0 18.8 22.8 4.0 14.0 18.0 4.8 4.8
1998 5.0 19.9 24.9 5.0 15.0 20.0 4.9 4.9
1999 3.2 17.2 20.3 3.0 14.0 17.0 0.2 3.2 3.3
2000 2.0 8.6 10.6 2.0 8.0 10.0 0.6 0.6
2001 0.1 8.4 8.5 7.0 7.0 0.1 1.4 1.5
2002 1.0 8.6 9.6 1.0 8.0 9.0 0.6 0.6
2003 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0
2004 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0
2005 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0
2006 1.0 6.0 7.0 1.0 6.0 7.0
2007 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0
2008 1.0 5.1 6.1 1.0 4.0 5.0 1.1 1.1
2009 1.0 4.8 5.8 1.0 4.0 5.0 0.8 0.8
2010 1.0 4.8 5.8 1.0 4.0 5.0 0.8 0.8
2011 3.5 3.5 3.0 3.0 0.5 0.5
2012 3.3 3.3 2.0 2.0 1.3 1.3
2013 3.5 3.5 3.0 3.0 0.5 0.5
2014 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SUND (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 21.6 0.0
1981 49 0.0 43.1 0.0
1982 60 0.0 53.1 0.0
1983 51 0.0 43.4 0.0
1984 44 0.0 35.3 0.0
1985 54 0.0 45.6 0.0
1986 58 0.0 47.6 0.0
1987 61 0.0 51.9 0.0
1988 62 0.0 51.5 0.0
1989 50 0.0 40.2 0.0
1990 50 0.0 38.4 0.0
1991 36 0.0 24.9 0.0
1992 27 0.0 20.6 0.0
1993 34 0.0 25.6 0.0
1994 23 0.0 16.5 0.0
1995 34 0.0 24.0 0.0
1996 30 0.0 22.3 0.0
1997 28 0.0 22.8 0.0
1998 32 0.0 24.9 0.0
1999 26 0.0 20.3 0.0
2000 12 0.0 0.8 10.6 0.0
2001 11 0.0 0.7 8.5 0.0
2002 11 0.0 0.7 9.6 0.0
2003 6 0.0 0.4 6.0 0.0
2004 6 0.0 0.4 6.0 0.0
2005 6 0.0 0.4 6.0 0.0
2006 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2007 6 0.0 0.4 6.0 0.0
2008 7 0.0 0.5 6.1 0.0
2009 6 0.0 0.3 5.8 0.0
2010 6 0.0 0.4 5.8 0.0
2011 4 0.0 0.2 3.5 0.0
2012 4 0.0 0.2 3.3 0.0
2013 4 0.0 0.2 3.5 0.0
2014 5 0.0 0.3 4.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SUND (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SUND (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SUND (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:49 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:12:44 NAV HORDALAND NAV SUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5