FORVALTNINGSDATABASEN

RADØY, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RADØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 14 36 19 8 27 3 6 9
1981 26 15 41 24 7 31 2 8 10
1982 29 15 44 25 9 34 4 6 10
1983 28 16 44 24 9 33 4 7 11
1984 21 11 32 18 6 24 3 5 8
1985 21 12 33 19 7 26 2 5 7
1986 22 13 35 20 7 27 2 6 8
1987 19 13 32 17 8 25 2 5 7
1988 18 15 33 16 10 26 2 5 7
1989 18 15 33 16 10 26 2 5 7
1990 19 16 35 17 9 26 2 7 9
1991 21 15 36 18 8 26 3 7 10
1992 16 18 34 15 11 26 1 7 8
1993 15 16 31 13 8 21 2 8 10
1994 11 13 24 9 7 16 2 6 8
1995 13 17 30 12 9 21 1 8 9
1996 11 22 33 10 12 22 1 10 11
1997 11 19 30 10 12 22 1 7 8
1998 12 16 28 10 11 21 2 5 7
1999 15 18 33 14 9 23 1 9 10
2000 11 9 20 11 5 16 4 4
2001 11 8 19 11 4 15 4 4
2002 9 11 20 9 4 13 7 7
2003 7 6 13 7 2 9 4 4
2004 7 6 13 6 2 8 1 4 5
2005 5 7 12 5 3 8 4 4
2006 5 8 13 5 4 9 4 4
2007 4 8 12 4 5 9 3 3
2008 4 7 11 4 5 9 2 2
2009 3 7 10 3 4 7 3 3
2010 5 7 12 5 4 9 3 3
2011 5 6 11 4 4 8 1 2 3
2012 4 7 11 4 5 9 2 2
2013 5 7 12 5 4 9 3 3
2014 4 6 10 4 4 8 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RADØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.9 10.9 31.8 19.0 8.0 27.0 1.9 2.9 4.8
1981 25.0 10.9 35.9 24.0 7.0 31.0 1.0 3.9 4.9
1982 26.6 11.2 37.8 25.0 9.0 34.0 1.6 2.2 3.8
1983 25.5 10.9 36.5 24.0 9.0 33.0 1.5 1.9 3.5
1984 19.4 6.9 26.4 18.0 6.0 24.0 1.4 0.9 2.4
1985 20.1 7.9 28.0 19.0 7.0 26.0 1.1 0.9 2.0
1986 21.1 8.5 29.5 20.0 7.0 27.0 1.1 1.5 2.5
1987 18.4 9.1 27.4 17.0 8.0 25.0 1.4 1.0 2.4
1988 17.3 10.9 28.3 16.0 10.0 26.0 1.3 0.9 2.3
1989 17.3 11.1 28.4 16.0 10.0 26.0 1.3 1.1 2.4
1990 17.9 11.0 28.9 17.0 9.0 26.0 0.9 2.0 2.9
1991 19.4 9.4 28.8 18.0 8.0 26.0 1.4 1.4 2.8
1992 15.4 12.4 27.8 15.0 11.0 26.0 0.4 1.4 1.8
1993 13.9 9.7 23.6 13.0 8.0 21.0 0.9 1.7 2.6
1994 9.9 8.8 18.7 9.0 7.0 16.0 0.9 1.8 2.7
1995 12.5 11.5 24.0 12.0 9.0 21.0 0.5 2.5 3.0
1996 10.5 15.3 25.8 10.0 12.0 22.0 0.5 3.3 3.8
1997 10.5 14.6 25.1 10.0 12.0 22.0 0.5 2.6 3.1
1998 10.7 12.3 23.0 10.0 11.0 21.0 0.7 1.3 2.0
1999 14.3 12.1 26.5 14.0 9.0 23.0 0.3 3.1 3.4
2000 11.0 5.9 16.9 11.0 5.0 16.0 0.9 0.9
2001 11.0 5.0 16.0 11.0 4.0 15.0 1.0 1.0
2002 9.0 6.4 15.4 9.0 4.0 13.0 2.4 2.4
2003 7.0 3.4 10.4 7.0 2.0 9.0 1.4 1.4
2004 6.5 3.7 10.2 6.0 2.0 8.0 0.5 1.7 2.2
2005 5.0 4.4 9.4 5.0 3.0 8.0 1.4 1.4
2006 5.0 5.7 10.7 5.0 4.0 9.0 1.7 1.7
2007 4.0 5.9 9.9 4.0 5.0 9.0 0.9 0.9
2008 4.0 6.0 10.0 4.0 5.0 9.0 1.0 1.0
2009 3.0 5.8 8.8 3.0 4.0 7.0 1.8 1.8
2010 5.0 6.1 11.1 5.0 4.0 9.0 2.1 2.1
2011 4.7 5.3 10.0 4.0 4.0 8.0 0.7 1.3 2.0
2012 4.0 6.3 10.3 4.0 5.0 9.0 1.3 1.3
2013 5.0 5.8 10.9 5.0 4.0 9.0 1.9 1.9
2014 4.0 5.1 9.1 4.0 4.0 8.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RADØY (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 36 0.0 31.8 0.0
1981 41 0.0 35.9 0.0
1982 44 0.0 37.8 0.0
1983 44 0.0 36.5 0.0
1984 32 0.0 26.4 0.0
1985 33 0.0 28.0 0.0
1986 35 0.0 29.5 0.0
1987 32 0.0 27.4 0.0
1988 33 0.0 28.3 0.0
1989 33 0.0 28.4 0.0
1990 35 0.0 28.9 0.0
1991 36 0.0 28.8 0.0
1992 34 0.0 27.8 0.0
1993 31 0.0 23.6 0.0
1994 24 0.0 18.7 0.0
1995 30 0.0 24.0 0.0
1996 33 0.0 25.8 0.0
1997 30 0.0 25.1 0.0
1998 28 0.0 23.0 0.0
1999 33 0.0 26.5 0.0
2000 20 0.0 1.3 16.9 0.0
2001 19 0.0 1.3 16.0 0.0
2002 20 0.0 1.4 15.4 0.0
2003 13 0.0 0.8 10.4 0.0
2004 13 0.0 0.9 10.2 0.0
2005 12 0.0 0.8 9.4 0.0
2006 13 0.0 0.8 10.7 0.0
2007 12 0.0 0.7 9.9 0.0
2008 11 0.0 0.7 10.0 0.0
2009 10 0.0 0.6 8.8 0.0
2010 12 0.0 0.8 11.1 0.0
2011 11 0.0 0.7 10.0 0.0
2012 11 0.0 0.7 10.3 0.0
2013 12 0.0 0.8 10.9 0.0
2014 10 0.0 0.7 9.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RADØY (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RADØY (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RADØY (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:42 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I RADØY KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:20 HORDALAND POLITIDISTRIKT NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT RADØY JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:12:41 NAV HORDALAND NAV RADØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1